Zvolení Donalda Trumpa prezidentem mělo nečekaný vedlejší efekt. Muži se ženami začali vyjednávat stejně agresivně jako sami mezi sebou. Toto agresivní jednání pak dle studie z Pensylvánské univerzity vede k výraznému poklesu výkonu pracovních týmů.

Původně to měl být jeden z celé řady experimentů zkoumajících, jak se lidé rozhodují v situacích, kdy musí vyjednávat o rozdělení zdrojů. Už dříve celá řada výzkumů ukázala, že existuje velký rozdíl mezi situacemi, kdy jedná muž s mužem a kdy muž se ženou. V druhém případě muži přenechávají dobrovolně větší část zdrojů ženám. Samozřejmě je to podmíněno i kulturou a celou řadou faktorů.

Jedním z nich je dle výzkumu amerických ekonomek Jennie Huangové a Corinne Lowové i chování vrcholových představitelů země. Konkrétně ve své studii jmenují Donalda Trumpa. Výzkum z loňského roku ukázal, že Trump ovlivnil chování mužů k ženám natolik, že s nimi jednají už stejně agresivně jako mezi sebou. Experiment probíhal ve dvou etapách, první se konala před volbami a druhá až po vítězství Trumpa.

Hra byla jednoduchou ukázkou z teorie her, spočívala ve vyjednávání o tom, kolik kdo získá peněz. Vždy proti sobě stáli dva jedinci. Mohli získat buď 15 a 5 dolarů, nebo 5 a 15 dolarů, nebo odejít s prázdnou. Předmětem jednání tedy bylo, aby se dohodli, kdo z nich získá oněch 15 dolarů a kdo 5. Vyjednávání probíhalo prostřednictvím chatu.

Obvykle je podobný experiment anonymní, hráči o sobě navzájem nic nevědí. V tomto případě jim ale výzkumníci při některých partiích řekli, zda proti nim stojí muž, nebo žena. Chtěli zjistit, zdali se nějak významně změní chování. Předtím, než se stal Trump prezidentem, se muži často chovali gentlemansky a ženám bez jakéhokoliv vyjednávání nechali vyšší částku. K agresivnímu jednání vůči ženě sáhli v pětině případů.

Spojené státy uvažují o dodávkách protitankových a protiletadlových zbraní Ukrajině. Čeká se na Trumpa
Tzv. "Doněcká lidová republika", jejíž představitelé okupují východní Ukrajinu.

Pod agresivní jednání spadala útočná mluva nebo situace, kdy jedinec napsal na začátku hry, že se nehodlá o ničem bavit a bere 15 dolarů. Druhý se pak musel buď podřídit, aby získal aspoň pět, nebo takové jednání odmítnout. V tom případě oba odešli s prázdnou.

Když proběhla druhá vlna experimentu po Trumpově vítězství, výsledky vykázaly velkou anomálii. Počet případů, kdy muži sáhli k útočnému vyjednávání "beru 15 dolarů", stoupl o 140 procent. Prudce se také zvýšila agresivita jednání v chatu, narostla o 110 procent. Také o 27 procent poklesly případy, kdy muži navrhli, aby si žena nechala větší částku. Rovněž se ukázalo, že větší nárůst agresivity byl patrný u republikánských voličů.

Efekt na výsledek jednání to ale mělo negativní, hráči mnohem častěji odcházeli bez dolaru v kapse. Studie tak naznačuje, jak jsou lidé ovlivňováni autoritami. Toto zjištění ale nebylo přímo předmětem výzkumu, proto je třeba nebrat závěry za skálopevné. Ekonomky se jevem budou zabývat hlouběji.

Samy například uvádějí, že je nutné se zaměřit na jiné faktory, které mohly tak výraznou změnu v chování způsobit. Nicméně autorky uvádějí, že na samotné Pensylvánské univerzitě došlo po zvolení Trumpa například k více incidentům, jež byly namířené proti lidem tmavé pleti.