Zvolení Donalda Trumpa prezidentem mělo nečekaný vedlejší efekt. Muži se ženami začali vyjednávat stejně agresivně jako sami mezi sebou. Toto agresivní jednání pak dle studie z Pensylvánské univerzity vede k výraznému poklesu výkonu pracovních týmů.

Původně to měl být jeden z celé řady experimentů zkoumajících, jak se lidé rozhodují v situacích, kdy musí vyjednávat o rozdělení zdrojů. Už dříve celá řada výzkumů ukázala, že existuje velký rozdíl mezi situacemi, kdy jedná muž s mužem a kdy muž se ženou. V druhém případě muži přenechávají dobrovolně větší část zdrojů ženám. Samozřejmě je to podmíněno i kulturou a celou řadou faktorů.