Ústavní smlouva Evropské unie je přístupná ve všech 20 oficiálních jazycích velmi snadno na internetu. Lze ji číst, tisknout, pracovat s ní. Jaká čeština to však je? Jaká slovenština, polština či estonština? Kvalita překladů vyvolává mnohdy rozhořčení, ale může mít i politické důsledky.


Europoslanec Josef Zieleniec, bývalý ministr zahraničí, považuje český překlad za "katastrofální". Tvrdí, že napsal ministrovi Cyrilu Svobodovi dopis, ve kterém na to upozornil, nedočkal se však odpovědi. "Nikoho to nezajímalo. Ústava přitom přece není jen technicky právní text, ale má i politickou symboliku. Ta se v překladu neodráží."


Český velvyslanec při EU Jan Kohout připouští, že se překlad ponechal zcela v rukou právníků-lingvistů a nepracovalo se s ním politicky. Platí však ta verze, která byla na konci října podepsána. Jakékoli změny a úpravy lze dělat jedině formou dodatečných korekcí na konci textu, nikoli zásahy do něj. "Lze to provést v případech, kdy by překlad nedával smysl, nebo kdyby to nebylo česky."


Politolog Jakub Dürr z Univerzity Palackého v Olomouci si však myslí, že český překlad je kvalitní. "Překladatelé odvedli profesionální práci," řekl v lednu. Dürr, který český text porovnal s anglickým originálem, v něm nenašel zásadní nedostatky a podle něho není ke zpochybňování důvod.


Chyby v překladu vyvolaly už povyk v Polsku a také v Lotyšsku. Riga dokonce žádala, aby výtisky plné chyb byly zničeny. Podle EK si však Lotyši měli překlad zkontrolovat dřív, než byla smlouva podepsána. "Bylo vytištěno 12.000 kusů v lotyštině a byly všechny vyexpedovány," řekl mluvčí EK Mikolaj Dowgielewicz.


Podle Zieleniece lze špatným překladem vysvětlit i pojem "evropanství", který se v ústavě objevil jako jedno z kritérií pro výběr členů Evropské komise. Míní se jím formulace "european commitment" v anglické verzi, což lze podle odborníků nejpřesněji přeložit jako "oddanost evropským hodnotám". Ty jsou ostatně vypočítány hned v prvních článcích ústavy.
Europoslankyně Jana Bobošíková používá pojem "evropanství" jako jeden z důvodů, proč s ústavou nesouhlasí a bude v případném referendu vyzývat k hlasování proti ní; připadá jí jako nějaká nová ideologie. Minulý týden to ostatně prohlásila i na plenárním zasedání EP.


"Nevím, co je to evropanství, a nedovedu si představit, jaká jsou kritéria evropanství," řekla. "Nechci být lacině populistická, ale opravdu mi to zavání takovým tím, kdo byl lepší soudruh nebo kdo má radši Sovětský svaz. Nikdo mi z našich politiků nedokázal vysvětlit, co je evropanství."

Související