Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo už na konci října dotační tituly pro příští rok. Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že v roce 2006 rozdělí obcím, firmám i občanům dotace v objemu 1,99 miliardy korun. To je zhruba stejně jako letos. Peníze, které nezahrnují prostředky z EU, budou směřovat na podporu bydlení, regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Podrobnosti na www.mmr.cz.

Dotační tituly na podporu cestovního ruchu, konkrétně lázeňství a infrastruktury pro sportovně-rekreační aktivity, a na podporu regionálního rozvoje jsou překvapivě shodné s některými z dotačních titulů (priorit a opatření) z fondu SROP (Společný regionální operační program), který spravuje též ministerstvo pro místní rozvoj. Proč?

"Protože prostředky z fondu SROP jsou už vyčerpány a pro příští rok už žádné k dispozici nemáme. Proto musíme například regionální rozvoj podporovat už jen z národních zdrojů," uvedl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.
Jeho náměstkyně Věra Jourová však v tiskové zprávě z konce října uvedla, že "k 1. říjnu 2005 bylo předloženo do SROP přes 2 500 projektů přibližně za 42 mld. korun. Z tohoto množství byly 563 projekty schváleny a doporučeny ke spolufinancování ze zdrojů EU. Vyjádřeno penězi, jde o částku přesahující 10 mld. korun, tedy asi polovinu celkové alokace programu na období 2004 - 2006."

Jsou tedy ve SROP ještě nějaké peníze nebo ne? Požádali jsme o vysvětlení náměstkyni Jourovou. Ta uvedla: "Vypadá to zdánlivě jako rozpor, ale obě vyjádření jsou v pořádku. Je třeba si uvědomit, že SROP je kombinací dotačních titulů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) a v gesci krajů. Není to tedy jednolitý program.
MMR v rámci SROPu přiděluje dotace na nadregionální projekty cestovního ruchu a regeneraci měst. Tam už peníze nejsou a nebudou. Pan ministr měl na mysli právě tyto prostředky v přímé gesci MMR.

Kraje přidělují podle Jourové prostředky dvojím způsobem:

- na individuální projekty (doprava, informační technologie, investice do lidských zdrojů, regionální projekty v oblasti infrastruktury cestovního ruchu) - zde se pravděpodobně již veškeré prostředky rozdělí do konce roku 2005.

- v rámci tzv. grantových schémat krajů (podpora podnikání, sociální integrace, podpora podnikání v cestovním ruchu) - tady ještě budou probíhat výzvy k předkládání projektů až do roku 2008, dokud budou peníze. Jedná se ale skutečně o prostředky přidělené krajům k dalšímu rozdělování do projektů, a proto je nemůžeme brát jako dotační tituly MMR.

Alena Adámková

Související