„Původně jsme od počátku příštího roku chtěli přejít na takzvané průběžné financování projektů. To by znamenalo, že evropské peníze by nepřicházely až po dokončení projektů, ale už v průběhu jejich realizace. Ukázalo se ale, že systému by taková změna uškodila, a tak tento způsob financování plánujeme až v příštím finančním období od roku 2007,“ říká náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra Jourová.

Důvodem, proč ministerstvo chtělo přejít na průběžný systém financování, bylo pomalé čerpání z evropských fondů. To se ale podle Jourové nyní už podstatně zrychlilo.
„K určitým změnám ale od Nového roku přece jen dojde,“ pro-zrazuje Jourová. „Financování už nebude probíhat tak, že nejdříve bude muset peníze do projektu vložit žadatel, poté kraj, stát a poté teprve unie. Nyní, už od ledna, budou projekty rozděleny na jednotlivé etapy a po ukončení každé etapy přiteče alikvotní část peněz najednou – tedy zároveň z unie, krajů, státu i od žadatele,“ vy-světluje Jourová.

Zároveň přiznává, že důvodem, peníze z unie i od státu dosud přicházely až ex post, tedy po úplném ukončení projektu, byla obava z jejich možného zneužití. „Byla zde snaha o minimalizaci rizika, o přesun rizik na žadatele,“ říká Jourová.

Zároveň bude podle ní od ledna možné v některých případech přelévání peněz mezi jednotlivými popatřeními, tedy z těch, kde je nedostatek žadatelů, tam, kde je naopak přepis poptávky. „Půjde to i bez souhlasu unie, ale jen v rámci jedné priority, mezi jednotlivými podopatřeními,“ upřesňuje Jourová.

Dostatek peněz je podle ní zejména v programech neinvestičního charakteru, především těch, které jsou zaměřeny na lidské zdroje, tedy na různá školení, rekvalifikace a podobně. „Naopak programy investičního charakteru jsou zcela vyčerpány, a to jak ve strukturálních fondech, tak i ve fondu soudržnosti.

Alena Adámková

Související