Až vstoupí napřesrok v platnost evropská směrnice o rovném zacházení pro muže a ženy ve službách, budou se jí muset přizpůsobit i golfové kluby, které zejména v Británii a v Irsku dodnes praktikují diskriminaci. V odpovědi na interpelaci z Evropského parlamentu to uvedl komisař pro sociální věci Vladimír Špidla.


Vyložil, že směrnice z roku 2004 "zakazuje všechny formy diskriminace založené na pohlaví, ať je přímá nebo nepřímá, při poskytování zboží a služeb veřejným nebo soukromým sektorem". Podotkl, že "toto zahrnuje i odpočinkové aktivity, například ty, které nabízejí golfové kluby".


Některé tyto tradiční spolky v Británii, v Irsku i dalších zemích znemožňují členství ženám. Jiné připouštějí, aby se ženy staly členy a chodily hrát, zamezují jim však přístup do pánských barů a kuřáren.


Směrnice nicméně obsahuje v preambuli ustanovení, podle něhož lze rozdílné zacházení připustit, pokud ho lze "zdůvodnit legitimním úmyslem", jímž je například "svoboda sdružování". Jinými slovy nelze prý zakázat, aby se někde sdružovali pouze muži, nebo pouze ženy, a druhému pohlaví byl přístup odpírán. Tam, kam mohou obě pohlaví, však nelze jakékoli rozdíly připustit.


Špidlova odpověď vyvolala polemiku v britském i irském tisku ohledně výkladu tohoto ustanovení. List The Daily Telegraph předpověděl, že její aplikace se dříve nebo později stane předmětem zkoumání Evropského soudního dvora.


Podle názoru odborníka na lidská práva Lorda Lestera, citovaného tímto deníkem, si lze představit, že "někteří reakcionářští neandrtálští muži budou stát o čistě pánské kluby, ty však budou živořit, protože smíšený golf je zábavnější". Labouristická europoslankyně Mary Honeyballová se radovala: "Je načase, aby se skoncovalo s těmito směšnými archaickými zvyky."


Podle listu Irish Independent lze Špidlovo dobrozdání použít v právním sporu se slavným irským golfovým klubem Portmanock, který sice v poslední době umožňuje ženám hrát, ale nabízí jim jen omezené členství. Právě o to šlo zřejmě irskému europoslanci Proinsiasovi De Rossovi, když dotaz zformuloval.


Špidla uvedl, že jeho starost o golfové kluby bude vzata v úvahu, až se bude zkoumat, zda byla směrnice správně převedena do britského a irského práva.

Související