Můžete říci něco nového k výsledkům jednání s firmou Hyundai při návštěvě Koreje minulý týden?
Nemohu říci nic zvláště nového, jen to, že se nám podařilo dosáhnout dost velkého pokroku a podařilo se vyřešit mnoho otázek. Byla patrná zjevná snaha obou stran se dohodnout. Je reálné, že základní dohoda o hlavních principech by mohla být hotova do konce ledna.


Polsko už tedy není ve hře?
Stát se může cokoliv, zájem okolních zemí je obrovský, proto bychom se neměli v závěrech ukvapovat a vyčkat vyjádření Hyundai. Jsem ale optimista. Ale nechci to zakřiknout.


Pojďme tedy k jinému tématu. CzechInvest rozděluje také evropské peníze a spravuje Operační program průmysl a podnikání. Kolik peněz z něj už bylo vyčerpáno?
Celkově bylo pro Operační program Průmysl a podnikání (který má na starosti CzechInvest) vyčleněno cca 10,5 miliardy korun, přičemž dosud byly uzavřeny smlouvy za více než 3,8 miliardy korun; 2,7miliardy tvořila podpora formou dotace, 1,1 miliardu podpora formou zvýhodněných úvěrů prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Fyzicky vyplaceno byla cca 1,1 miliardy - odchody peněz na účty žadatelů probíhají kontinuálně, proto je možné toto číslo stanovit vždy pouze přibližně.Tok peněz bude pokračovat ještě dva roky po skončení tohoto plánovacího období.


Ale smlouvy musí být uzavřeny do konce tohoto roku. To stihnete?
Ano, myslím, že se nám podaří všechny přidělené peníze vyčerpat. Všechny programy běží, i ty, které měly mírné zpoždění. Zároveň dochází k přesunům peněz mezi jednotlivými programy, právě proto, aby mohly být podepsány smlouvy na všechny přidělené prostředky. Proběhnou ještě další výzvy.


K jakým přesunům došlo? Můžete uvést příklady?
Například peníze z opatření Prosperita byly přesunuty do opatření Reality, které je investičního charakteru. V opatření Reality je ale tak velký převis poptávek, že přijímání žádostí bylo už ukončeno. To naznačuje, že se peníze podaří efektivně vyčerpat.V opatření Reality jsou asi dnes největší prostředky, ale je to i největší neznámá, protože jde o stavební projekty, a tam, vzhledem k tomu, že peníze z unie se vyplácejí až ex post, dochází k největšímu zpoždění čerpání peněz. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se ty peníze neměly vyčerpat.


Ale je tam zpoždění, ne?
Ano, ale to je tím, že připravit stavební projekt trvá delší dobu než třeba projekt na podporu lidských zdrojů.


V kterých podprogramech ještě peníze jsou? Jaké výzvy k překládání projektů budou ještě letos vypsány?
Nyní se intenzivně pracuje na podprogramu Inovace 2, tady se budou ještě přijímat projekty a žádosti. To jsou inovativní investiční projekty. To je oblast, na kterou se v dalším plánovacím období chceme speciálně zaměřit. Ostatní opatření mají kontinuální příjem výzev. Peníze jsou ještě na programy pro poradenství, na zvýšení konkurenceschopnosti, hlavně jde o malé programy neinvestičního charakteru.


Jaké hlavní problémy se vyskytly v průběhu tohoto plánovacího období?
Já myslím, že na to, jak málo času bylo na přípravu, tak málo. Nepodařilo se nám vždy odhadnout, jak máme rozdělit prostředky na jednotlivá opatření, proto teď dochází k určitým přesunům. Není tajemstvím, že proces je dost administrativě náročný, snažíme se to řešit. Běží dokonce projekt optimalizace fungování strukturálních fondů ve spolupráci s MPO jako řídicím orgánem. Vychází z konkrétních zkušeností a výsledky budou použity v dalším plánovacím období, kdy se bude rozdělovat daleko více peněz. Pokud by to mělo být tak administrativně náročné jako dnes, asi bychom daleko nedošli.


Už jsou nějaké výstupy z toho optimalizačního projektu?
Vesměs jde o odborné věci, třeba aby se zamezilo dublování kontrol, vypisování zbytečných formulářů a podobně. Také informační systém se musí vylepšit. Přesto myslím, že ve srovnání s jinými rezorty si vedeme velice dobře.


V jakém stádiu je příprava Národního rozvojového plánu a operačních programů na další období? V čem se bude struktura programů lišit od těch současných?
Přesné znění programů pro další programovací období se stále diskutuje, proto mohu nabídnout pouze přehled oblastí, kterých by se podpora měla týkat. Již nyní je jasné, že do budoucna bude hlavní podpora směřovat do inovací, lidských zdrojů a technologií. Cílem bude pokrýt pomocí podpůrných programů celý cyklus vzniku a vývoje firmy. Mezi hlavní oblasti podpory tedy budou patřit: vznik firem (tedy alternativní finanční nástroje, podnikatelské inkubátory apod.), rozvoj firem ( technologický, finanční, kooperace na mezinárodní úrovni apod.), energetika - efektivní využívání energie, obnovitelné zdroje energie, inovace - technologická centra, výzkum a vývoj, patentová aktivita..... Dále podpora samotného prostředí pro podnikání a inovace, kooperace firem - například klastry, rozvoj lidských zdrojů, podpora služeb pro podnikatele - poradenství, infrastruktura pro podnikání - nemovitosti, vědeckotechnické parky. Pro financování malých inovačních projektů firem, které by jinak nedosáhly na úvěr, by mohl být použit i venture kapitál.


Kolik peněz půjde na podporu podnikání? Jak velký podíl? Proslýchá se, že se nyní při koncipování poslední verze Národního rozvojového plánu radikálně snížil?
Původně se počítalo s tím, že na podporu podnikání půjde 18 procent všech přidělených prostředků, nyní se to snižuje. My doufáme, že to nebude jednociferné, ale dvouciferné číslo. Dokážeme si představit nižší podporu než 18 %, optimální by bylo kolem 15 procent. Líbí se nám, že kofinancování ze strany Česka bylo sníženo na 15 procent i že mezi uznatelné náklady bude patřit i DPH. Věřím, že díky evropským penězům bude Česko v roce 2013 někde jinde než dnes. Do té doby bychom mohli předběhnout v HDP na hlavu nejen Portugalsko, ale i Řecko, Slovinsko a Španělsko.


Rozpočtový výbor Evropského parlamentu minulý týden nový rozpočet unie odmítl. Nakolik to může ohrozit konečné schválení rozpočtu unie?
Rozhodně se to zkomplikovalo. Nedovedu si ale představit, že by Evropský parlament dohodu státníků, která se tak těžce rodila, smetl se stolu. Možná, že jednání parlamentu bude bouřlivé, ale věřím, že nakonec rozpočet schválí. Všechny státy se na ty peníze těší, všechny se chtějí začít připravovat, tak snad není zájmem nikoho tento proces znovu zabrzdit. Zatím počítáme s tím, že rozpočet bude schválen.


Alena Adámková

Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru