Česká republika před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku vyhrála spor se skupinou mladých Romů, kteří si stěžovali na diskriminaci při vzdělávání. Soud šesti hlasy proti jednomu rozhodl, že v jejich případě nebyla porušena evropská úmluva o lidských právech a protokol k ní v článcích, které se týkají diskriminace a práva na vzdělání.


Případ se týkal osmnácti mladých Romů z Ostravska, kteří byli v letech 1996 až 1999 umístěni do zvláštních škol. Jejich právní zástupci žádali přezkoumání tohoto rozhodnutí s poukazem na to, že příslušné testy nebyly věrohodné a že rodiče dětí nebyli dostatečně informováni o důsledcích svého souhlasu s tímto krokem. Školský úřad v Ostravě žádost odmítl a neúspěšná byla i stížnost k ústavnímu soudu na faktickou diskriminaci.


Ve stížnosti podané v roce 2000 do Štrasburku poukazovali její autoři na údajné porušení evropské úmluvy v článcích, které se týkají zákazu ponižujícího zacházení, zákazu diskriminace, práva na vzdělání a práva na spravedlivý proces. Soud loni přijal k projednání jen dva body této stížnosti, ke kterým se vztahuje dnešní rozhodnutí.

Související