Podle údajů vaší firmy, jež zazněly v úterý na konferenci Dotační management, vyčerpalo Česko zatím jen 5,4 procent z evropských fondů. To je ještě mnohem méně, než uvádí komisařka Hübnerová. Podle ní je to 20 procent. Z jakých údajů vycházíte?

Vycházím z oficiálních statistik ministerstva pro místní rozvoj z alokací za léta 2004 a 2005. Možná paní Hübnerová vycházela z jiných statistik.

 

Co je příčinou tak nízkého čerpání? Administrativní průtahy nebo přidělování peněz až po skončení projektu, ex post?

Dochází ke zpoždění čerpání hlavně u investičních projektů, to je pravda. Ale neméně velký problém vzniká ve státní správě, v implementačních agenturách. Třeba schvalování projektů v CzechInvestu trvá rok, jednou jsme čekali na schválení projektu rok a půl. A to ještě CzechInvest patří v čerpání peněz k těm nejlepším, projekty ale schvaluje prakticky nejdéle. Pak, po schválení projektu se čeká třeba půl roku na podpis smlouvy. V tom zase vyniká třeba ministerstvo pro místní rozvoj.

Z visegrádské čtyřky jsme proto v čerpání nejhorší.

 

Ministr Martínek ale tvrdí, že je to také tím, že tyto země zvolily na rozdíl od nás průběžné financování projektů…

Já myslím, že skutečný problém je skutečně v příliš složité administraci projektů.

 

Proč to děláme tak složitě?

Tak toto nechápou ani v jiných zemích, které už mají s penězi z evropských fondů své zkušenosti, třeba v Rakousku. Jsme papežštější než papež. V Rakousku, Španělsku mají jen jeden operační program, jednu implementační agenturu, mají to daleko jednodušší. V našem systému se nelze vyznat., z toho vznikají problémy. Nechápu, proč jsme nepřevzali model, který se osvědčil v jiných zemích, a vytvořili jsme jiný, který má více finančních kanálů, než kdekoliv jinde.

 

Mohli bychom mít tedy také jednu implementační agenturu?

Určitě by stačila, bylo by to jednodušší. Vždyť my jsme jediný stát, který bude mít v dalším finančním období přes 20 operačních programů. Systém bude tedy ještě mnohem složitější než nyní. Neumím si to vůbec představit. Na to bude potřeba deset tisíc úředníků, kteří budou schvalovat projekty a přidělovat peníze, místo toho, aby raději vymysleli jednoduchý systém, platný pro všechny.

 

Žádná snaha o zjednodušení systému se tedy nerýsuje?

Vláda se o něco takového pokouší, snaží se vytvořit něco jako ministerstvo dotací, ale není k tomu politická vůle. Osobně vidím problém v tom, že každé ministerstvo spravuje jiná strana, a ministři spolu soupeří, místo aby spolupracovali. Třeba řídicí orgán Rámec podpory společenství na ministerstvu pro místní rozvoj nemá ve skutečnosti žádnou výkonnou pravomoc, nemůže ani doporučovat, přitom by měl vše koordinovat, doporučovat.

 

Každé ministerstvo si tedy dělá co chce?

Ano, a často natruc. Některé projekty přijímá v jednotlivých výzvách, jiné průběžně, každé má jiný způsob posuzování projektů, bodovací systém… Na portálu eDotace.cz je třeba nyní shromážděno 1300 výzev k překládání projektů. Aby se daly dohromady, je potřeba denně stahovat informace ze 400 informačních míst, kde získat dotace.

 

To normální smrtelník nemůže nikdy obsáhnout, ani se v tom orientovat. Někdy dokonce volají zaměstnanci státní správy k nám do firmy a ptají se nás na radu.

 

Obávám se tedy, že systém se v dalším plánovacím období nejen nezjednoduší, ale bude ještě složitější. Vždyť jen regionálních operačních programů bude 7, zatímco nyní je jen jeden. Kraje to nezvládnou, tu přípravu, a kvůli tomu ty programy nebudou vyhlášeny v roce 2007, ale až o rok později.

 

Myslíte si, že v tomto období se nám nakonec podaří vyčerpat, i přes zpoždění?

V tomto období to asi nebude problém, schválených projektů je hodně, je jen třeba rychle podepsat smlouvy a projekty nejpozději do konce roku 2008 dokončit. Ale i to může být problém. Navíc se budou řešit problémy u už skončených projektů, těch problémových bude tak 5-7 procent.

 

A co v dalším období?

To bude ještě horší. Bude se rozdělovat asi 100 miliard korun ročně, bez zemědělství. Na to musíme mít k dispozici přes miliardu, protože projekty budou propláceny často také až následně.

 

Také budeme muset vytvořit dostatečné množství projektů. Nyní je jich schváleno v průměru 44 procent ze všech předložených. Ale bude jich potřeba pětkrát tolik, protože bude pětkrát více peněz než nyní. Systém se musí rozšířit, zjednodušit, uvolnit podmínky pro žadatele, pro investice, jinak by se peníze nevyčerpaly. Neumím si to moc představit.

 

Pokud v dalším období vyčerpáme 60-70 procent přidělených peněz, bude to velký úspěch. Místo toho abychom bojovali o každou miliardu, každé euro z Bruselu, měli bychom se hlavně snažit zjednodušit systém čerpání.

 

A v tomto období?

To bychom mohli vyčerpat až 80 procent peněz. Projektů je

schválených dost, nyní to závisí jen na administraci ze strany státu. Ale ať jsou naši politici jakýkoliv, není jejich snahou tok evropských peněz brzdit, tak snad udělají nějaké opatření, aby se vše zrychlilo.

 

Třeba na ministerstvu pro místní rozvoj mají nyní „zákaz vycházek“, tj. zahraničních cest, dovolených, zahraniční stáže, konference, to vše kvůli tomu, že se vyčerpalo méně peněz, tak nyní se musí vše zrychlit. Ale ta administrativa je opravdu přebujelá. Třeba jeden projekt, který jsme zpracovávali, má s přílohami 1900 stránek, a to se musí ještě dodat v 6 exemplářích. To se nedá ani přečíst.

 

Také se může stát, že některé už schválené projekty nakonec dotaci nezískají, že řeknou, že neodpovídají požadovaným podmínkám. V chaosu, který zde panuje, by se něco takového dalo očekávat. Ale nižší úředníci za to nemohou, ti se snaží většinou pomáhat, ale ten systém je špatný.

 

Alena Adámková

Související