Česko nedokáže čerpat peníze z fondů Evropské unie. Bruselská statistika zařadila Českou republiku na předposlední místo před Kypr, když z programů na rok 2004 dokázalo Česko vyčerpat pouze 21 procent slíbených peněz. Místopředseda vlády pro ekonomiku Jiří Havel přesto zůstává optimistou.

Ministr Martínek předkládá do vlády zprávu, podle níž je čerpání z evropských fondů zcela katastrofální a hrozí, že o přidělené peníze přijdeme. Co je podle Vás příčinou tak špatného čerpání, že jsme až na 24.místě před Kyprem?
Neviděl bych to tak černě. Důležité je, že Česká republika o žádné prostředky evropských fondů nepřichází. Peníze, které jsou České republice k dispozici na daný rok, musí být vyčerpány během dvou let následujících. Je třeba si také uvědomit, že peníze čerpají jednotlivé subjekty v ekonomice, firmy, samosprávy, je tedy třeba, aby i ony vyvíjely co největší úsilí a
předkládaly kvalitní projekty.

Máte nějaké náměty, jak čerpání z EU fondů urychleně zlepšit? Jaké? Myslíte, že bude možné je ještě do voleb prosadit?
Do budoucna by bylo podle mého názoru vhodné, aby navržených programů na čerpání peněz z Evropské unie nebylo příliš mnoho. Přináší to totiž zbytečnou administrativu a nepřehlednost systému.

Neuškodí nám tak pomalé čerpání v dalším plánovacím období? Nemůže se stát, že by nám EU odebrala na příští období část přidělených peněz nebo odbourala některé výhody? Nemůže nám odebrat peníze i v tomto období?
Pro budoucnost je nejdůležitější, že se premiérovi podařilo vyjednat snazší a lepší podmínky čerpání fondů (např. uznatelnost DPH) a snížení spolufinancování v průměru z 25 na 15 %, což je skvělá zpráva. Díky tomu by se čerpání peněz mělo zlepšit. přispěje k tomu i fakt, že budeme moci čerpat peníze průběžně a ne až po skončení projektu, jako je tomu nyní.

Kolik procent z jednotlivých operačních programů je podle Vás v tomto plánovacím období reálné vyčerpat, když nyní je to jen 10 procent?
Předpokládám, že využití fondů bude výrazněji vyšší než nyní.

Martínek: V Praze peníze nevyčerpáme 
Podle ministra Martínka sice Česká republika zatím nemusí peníze z evropských fondů vracet, ale také nebezpečí stále visí ve vzduchu. Achillovou patou je zejména čerpání z Evropského sociálního fondu, za což je zodpovědné především ministerstvo práce a sociálních věcí, a z programu JPD2 pro Prahu. Tam už Martínka není reálné přidělené peníze vyčerpat.

 

Hrozí opravdu, že budeme muset vracet peníze, přidělené nám z Evropského sociálního fondu, jak píšete v materiálu pro vládu?

Obecně platí, že některé operační programy jsou jednodušší některé složitější. Sociální programy v oblasti lidských zdrojů rozhodně patří mezi ty složité, stejně jako SROP. Je tam velké množství náročných projektů, navíc je neumíme čerpat, protože v této oblasti nebyly žádné předvstupní programy, kde by bylo možné získat zkušenosti. Problémy jsou zde proto větší. Na ministerstvu práce a sociálních věcí se však nyní konečně probudili a učinili opatření, aby bylo možné čerpat evropské peníze na aktivní politiku zaměstnanosti, konečně začali připravovat projekty. To by mělo čerpání zlepšit.

 

To předtím nečerpali, takové projekty nebyly?

Ne. Dosud ne. Začali je připravovat až teď, po kritice.

 

To se probudili dost pozdě… Ale ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že i MMR nese vinu na nízkém čerpání z Evropského sociálního fondu, že dosud nečerpalo na tyto účely vůbec nic…

To je kritika na nesprávném místě. Naše ministerstvo má audit z Bruselu, že u našeho sociálního fondu nehrozí vážné nebezpečí nevyčerpání. Ale je pravda, že obecně neumíme čerpat prostředky na lidské zdroje, na investiční projekty je to mnohem snazší.

 

Myslíte, že tedy nebudeme muset vracet peníze z Evropského sociálního fondu?

Snad ne, ale stoprocentně to slíbit nemohu. Je čas do listopadu.

Alena Adámková

Související