Generálním tajemníkem Organizace spojených národů dnes v New Yorku zvolilo Valné shromáždění světové organizace podle očekávání dvaašedesátiletého jihokorejského ministra zahraničí Pan Ki-muna. Úřad od dosavadního generálního tajemníka Kofiho Annana z Ghany, kterému vyprší mandát koncem roku, převezme 1. ledna 2007.


Pan Ki-mun byl při aklamační volbě na pětileté funkční období jediným kandidátem. Už v pondělí se na něm shodla Rada bezpečnosti OSN, která Valnému shromáždění návrh doporučuje. Pan Ki-mun z tribuny VS OSN řekl, že bude usilovat o naplnění "odpovědnosti chránit nejzranitelnější členy lidského společenství" a o mírové řešení konfliktů ohrožujících mezinárodní bezpečnost a regionální stabilitu. "Skutečným měřítkem úspěchu OSN není, jak moc slibujeme, ale kolik poskytujeme těm, kteří nás potřebují nejvíce," zdůraznil.


Nový generální tajemník je odhodlaný k reformě OSN, jejíž jméno v minulých letech pošramotila korupce v programu Ropa za potraviny a sexuální skandály v mírových jednotkách, stejně jako obecně kritizovaná zkostnatělost a nízká efektivita. Slíbil také, že se zasadí o dosažení rozvojových cílů OSN, mezi nimiž je na prvním místě snížení světové chudoby do roku 2015 na polovinu úrovně začátku tohoto tisíciletí. Právě tato předsevzetí ze světového summitu v roce 2000 se světové organizaci dlouhodobě nedaří naplňovat.


Kofi Annan bezprostředně po volbě označil svého nástupce za člověka "mimořádně naladěného ke vnímání citlivých stránek států a občanů všech kontinentů". Nový generální tajemník podle něho bude mužem se "skutečně globálním smýšlením u kormidla jediné celosvětové organizace". Pan Ki-munovi popřál sílu a odvahu, ale i "dobrou zábavu na jeho cestě".

Po složení přísahy, s níž se počítá v prosinci, aby do té doby mohl předat svoji domácí ministerskou funkci, se Pan Ki-mun stane osmým generálním tajemníkem v historii OSN. Po Barmánci U Thantovi, který řídil OSN v šedesátých letech minulého století, je druhým zástupcem Asie v čele světové organizace.

Související