Cenovky s částkami v eurech a ve francích se už ve francouzských výlohách vidí jen zřídka, například v realitních kancelářích u cen bytů nebo u nájemného, v některých klenotnictvích a podobně. Ustoupilo se od nich asi před dvěma lety. Franky se ještě objevují vedle eur také na výpisech některých bank.


Podle nejnovějšího průzkumu společnosti SOFRES ale ceny v eurech 25 procent lidí přepočítává na franky vždycky, 23 procent často, 32 procent někdy a jen 20 procent nikdy. Srovnání se situací před třemi lety ovšem ukazuje jasný vývoj - tehdy ještě systematicky přepočítávalo na franky 49 procent lidí a v dalších kategoriích to bylo 25 respektive 20 a šest procent.


Za stejnou dobu ale nastal vývoj v neprospěch eura, pokud jde o posuzování jeho celkového vlivu. Nyní si 52 procent Francouzů myslí, že převzetí eura bylo špatné pro Francii (v roce 2003 to bylo 45 procent), podle 51 procent bylo špatné pro hospodářský růst (před třemi lety 45 procent), podle 53 procent pro zaměstnanost (proti 50 procentům) a podle 57 procent pro ně osobně (v roce 2003 56 procent).


Naprostá většina Francouzů - 94 procent - pak soudí, že převzetí eura vedlo ke zvýšení cen. Tyto skutečné nebo domnělé negativní důsledky převzetí eura byly jedním z argumentů odpůrců ústavy Evropské unie v referendu, které se o ní ve Francii pořádalo loni a ve kterém byla nakonec dosti výrazným způsobem odmítnuta. Převzetí eura litovalo podle tehdejších údajů plných 77 procent odpůrců ústavy, ale také 44 procent jejích stoupenců.


Na druhé straně ale v nedávném průzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny na webové stránce Débat politique, jen necelých 29 procent dotázaných řeklo, že by si přálo návrat franku, zatímco opačného názoru bylo 61 procent.

Související