Evropský parlament dnes ve Štrasburku slavnostně vyhlásil Chartu základních práv Evropské unie. Dokument se v 54 bodech věnuje základním právům člověka na život a svobodu, včetně svobody myšlení, projevu, svědomí a náboženského vyznání, nebo zákazu trestu smrti, otroctví a mučení.

Vyhlášení provázel protest některých europoslanců, kteří skandováním a transparenty požadovali, aby se nová smlouva o reformě Evropské unie v členských zemích schvalovala v referendech.

Na chartu základních práv nová evropská reformní smlouva odkazuje a na rozdíl od minulosti bude listina právně závazná. Charta začne platit ve chvíli, kdy ji odsouhlasí všechny členské státy.

Dvě výjimky

Podle některých poslanců je nová charta symbolem, který říká, že EU není jen velký trh a měnová unie, ale že je také společenstvím hodnot, které se uplatňují ve vnitřní i zahraniční politice EU. Charta podle nich vylepšuje právní ochranu obyvatel unie a obsahuje i práva, která nejsou ve všech ústavách členských zemí. To se týká například zákazu reproduktivního klonování, práva na ochranu dat či práva na svobodu informací a přístup k dokumentům.

Členové unie Velká Británie a Polsko si vymínili výjimku pro aplikaci charty z obavy, že by jim unijní justice mohla vnutit nová práva, která u nich neplatí. U Londýna se to týká sociálních práv občanů a u silně katolického Polska práva homosexuálů uzavírat sňatky. Poslanci také v listopadu vyzvali obě země, aby v budoucnu změnily přístup a přijaly chartu bez výjimek.

Dnešní vyhlášení provázel protest části poslanců EP, kteří s transparenty a skandováním "referendum" dávali najevo, že nesouhlasí s tím, aby novou smlouvu o fungování EU přijaly pouze parlamenty a nikoli občané v referendech. Jejich skandování neustalo ani ve chvíli, kdy chartu podepisoval předseda EP Hans-Gert Pöttering, šéf Evropské komise José Barroso a portugalský premiér José Sócrates, jehož země nyní v EU předsedá. Poté zazněla neoficiální hymna unie Óda na radost.

Následuje reformní smlouva

Charta základních práv, jedna z hlavních inovací souvisejících s novou smlouvou Evropské unie, byla vyhlášena ve štrasburském sídle Evropského parlamentu. Stalo se tak před čtvrtečním podpisem nové reformní smlouvy 27 členskými státy EU v Lisabonu.

První rozhodnutí vypracovat Chartu základních práv EU bylo přijato na summitu v červnu 1999 v Kolíně nad Rýnem. Charta byla poté jako nezávazná vyhlášena v prosinci 2000 v Nice.

Základní body Charty základních práv Evropské unie

- mezi základní práva patří zejména právo na život a právo na nedotknutelnost lidské osobnosti. Charta přiznává občanům právo na svobodu a bezpečnost, právo na ochranu osobních údajů, právo uzavřít manželství, právo na vzdělání, právo svobodné volby povolání, právo na vlastnictví a právo na azyl;

- k základním svobodám, jež zaručuje charta, se řadí především svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svoboda projevu a informací, svoboda shromažďování, svoboda umění a věd a svoboda podnikání;

- charta zapovídá trest smrti na území celé EU, zakazuje jakoukoli formu diskriminace, mučení a nelidského či ponižujícího zacházení, zapovídá dětskou práci a zaručuje ochranu v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání;

- charta zaručuje rovnost žen a mužů a přiznává právo dětem na ochranu a péči, stejně jako právo starším osobám na důstojný a nezávislý život;

- mezi další základní práva patří zejména právo volit a být volen, právo na ochranu zdraví, právo na přístup k sociálnímu zabezpečení, právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států, presumpce neviny a právo na obhajobu či právo obrátit se na evropského ochránce práv (ombudsmana).

Související