Nový šéf bosenské Republiky srbské Rajko Kuzmanović dnes při skládání prezidentské přísahy slíbil, že bude pracovat tak, aby zabránil dalšímu sjednocování dvou bosenských entit. Ujistil, že on a jeho strana odmítnou všechny požadavky na radikální ústavní změny a teritoriální úpravy v Bosně a Hercegovině, zejména nedovolí rozpuštění Republiky srbské a jejích hlavních institucí.

Mírová dohoda, která ukončila válku v letech 1992-95, rozdělila Bosnu a Hercegovinu na dva ministáty: Republiku srbskou a muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny. Každá z nich byla vybavena vlastními vrcholnými orgány, nad nimiž byly zřízeny poměrně velmi slabé ústřední instituce.

Mezinárodní společenství se snaží zemi postupně sjednotit, ale naráží na značné problémy hlavně ze strany bosenských Srbů, kteří odmítají převádění pravomocí na ústřední orgány. Celá léta se brání zejména sjednocení policejních sil, protože se obávají, že by mohli přijít o své území v Bosně. Sjednotit se podařilo armádu, v níž jsou nyní Muslimové, Srbové i Chorvaté. Bosna usiluje o členství v Evropské unii a počátkem prosince již parafovala dohodu o přidružení, ale konečný formální podpis je podmíněn dalšími reformami v zemi, zejména pak reformou policie.

Kuzmanović dnes prohlásil, že on i jeho strana Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) budou pracovat proti dalšímu sjednocování obou ministátů. "Další převádění pravomocí bude zastaveno a je nezbytně nutné, aby některé z dosud převedených pravomocí byly vráceny Republice srbské," řekl Kuzmanović, který byl zvolen do funkce v prosincových volbách vypsaných po smrti jeho předchůdce Milana Jeliče.

Úřad prezidenta je spíš reprezentativní, ale šéf státu může odvolávat premiéra za podpory parlamentní většiny a bez jeho souhlasu neprojde žádný zákon. Většinu pravomocí v Republice srbské má premiér Milorad Dodik, který stojí v čele nejsilnější strany SNSD. Ta obsadila všechny klíčové posty v RS a také několik důležitých křesel na celostátní úrovni.

Související