Český prezident Václav Klaus v neděli v německém Freiburgu obdržel prestižní Mezinárodní cenu Nadace Friedricha Augusta von Hayeka. Ocenění, které nese jméno rakouského klasika liberalismu, získal za "neochvějné angažmá za svobodnou tržní společnost", uvedla v neděli nadace. Klaus označil Hayeka za jednoho ze svých hlavních učitelů.
 
Německý exprezident Roman Herzog ve své slavnostní řeči Klause označil za neochvějného a bojovného liberála. "Václav Klaus cítí závazek vůči řádu, jehož stěžejním bodem je svoboda jednotlivce," prohlásil Herzog.

Klaus vyjádřil potěšení nad tím, že vyznamenání je spojeno právě se jménem Friedricha von Hayeka, jenž by se byl v pátek dožil 110 let. "Hayek byl bezpochyby jedním z mých nejdůležitějších učitelů, i když to pro mě bylo jen nepřímé dálkové studium," uvedl profesor ekonomie, jenž působí nepřetržitě téměř 20 let ve vrcholných politických funkcích. Udělení ceny prý vnímá jako symbolické vyjádření přání obnovit ve veřejnosti důvěru ve svobodu hospodaření a podnikatelskou odpovědnost.

Kromě Klause v neděli nadace vyznamenala Cenou publicistiky někdejšího německého ústavního soudce Paula Kirchhofa.

Podpora liberálního hospodářského a společenského uspořádání

Mezinárodní cenu a Cenu publicistiky uděluje nadace nesoucí jméno laureáta Nobelovy ceny za ekonomii jednou za dva roky osobnostem, které přispěly mimořádnými výkony k posilování a podpoře liberálního hospodářského a společenského uspořádání v Německu, Evropě nebo jiných částech světa.

Nositeli jsou například bývalá britská ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová, slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda či bývalý polský ministr financí a předseda polské centrální banky Leszek Balcerowicz.

Teoretik volného trhu Hayek (1899-1992) mimo jiné vypracoval monetární teorii hospodářského cyklu, podle níž jsou hlavním zdrojem ekonomické nerovnováhy uměle nízké bankovní úroky, kvůli nimž podniky uskutečňují nadbytečné investice do technologií a rozšiřování výroby, které se nakonec ukážou jako nevýhodné. "Dnešní hospodářské problémy bychom neměli, kdybychom poslouchali Hayeka," poznamenal předseda nadace Lüder Gerken.

Nadace byla založena v roce 1999 při příležitosti Hayekových nedožitých stých narozenin. Jejím cílem je upevňování a posilování svobodného trhu a společenského systému.

Související