Britskou državu Gibraltar na jihu Španělska vůbec poprvé za 300 let britské nadvlády navštívil španělský ministr.

Moratinos jednal se svým britským kolegou Davidem Milibandem a s gibraltarským hlavním ministrem Peterem Caruanou o některých praktických otázkách týkajících se Gibraltaru. Mimo jiné se dohodli na rozšíření námořního spojení mezi Gibraltarem a španělským přístavem Algeciras a na zřízení "horké linky" mezi oběma městy s cílem operativně řešit vzniklé problémy.

Svrchovanost nad Gibraltarem nebyla na pořadu. Po jednání Moratinos řekl, že Španělsko se svého nároku nevzdává, ale soudí, že cestou k řešení sporů je spolupráce a zlepšení podmínek pro 30 tisíc obyvatel Gibraltaru.

Španělská pravicová opozice ministrovu cestu kritizovala, protože podle ní může naznačovat, že Španělsko ze svého nároku na Gibraltar slevuje. Mluvčí Moratinosova ministerstva to odmítl. "My i OSN soudíme, že i tohoto území se týká dekolonizace. Myslíme si, že jediným řešením je jeho návrat Španělsku," uvedl.


Británie obsadila Gibraltar během války o dědictví španělské v roce 1704. Smlouva z Utrechtu z roku 1713 jí ho přisoudila "na věčné časy". V případě, že by se ho Británie chtěla vzdát, má na něj podle smlouvy nárok Španělsko. To se ho neustále domáhá, ale Británie to odmítá s poukazem na to, že obyvatelé Gibraltaru jsou proti. Jde o stálý spor mezi oběma státy.

Související