Zpočátku se obřad, při němž se Američané Andrew Engstrom a jeho nastávající Melissa měli stát manželi, vyvíjel normálně. Když si však snoubenci měli vyměnit manželské sliby, ženich trochu klopýtl – místo „lawfully“, tedy právoplatně, řekl cosi jako „waffle-y“, což si nevěsta vyložila jako vaflově nebo oplatkově.

Nejdřív jí jen začalo cukat v koutcích, ale když ženich pohotově dodal, že se Melissa stává jeho ženou i palačinkově, nevěsta propukla v nezastavitelný smích. Vážnou tvář se snažil zachovat jen obřadník, který se po chvíli pokusil ceremonii zopakovat. Marně. Jeho první slova zanikla v dalších salvách možná trochu hysterického, leč přesto nakažlivého smíchu.

Na YouTube se video, v němž se neříká, kde se svatba odehrávala, objevilo ve středu.

Související