V pátek byla zveřejněna vůbec první studie, která zkoumá příčiny smrti mladých (10 - 24 let) po celém světě. Hlavním rizikem pro mladé jsou podle ní dopravní nehody, které mohou ve vyspělých zemích až za třetinu úmrtí mladých mužů. V rozvojových zemích jsou naopak více ohrožené ženy, a to zejména kvůli vysoké míře mateřských úmrtí.

V celkové statistice se jako největší nebezpečí pro mladé ukazují dopravní nehody, sebevraždy, násilí, plicní onemocnění, tuberkulóza a AIDS. Až na desátém místě je smrt kvůli válce a ozbrojeným konfliktům.

Příčiny úmrtí se liší nejen podle pohlaví, ale také podle regionů. Výsledky výzkumu navíc ukazují, že k 97% všech úmrtí mladých lidí došlo v chudých zemích.

Celkově umírají ze sledované kategorie nejčastěji ti nejstarší, konkrétně muži ve věku 20 – 24 let. Výjimkou je Afrika a jižní Asie, kde jsou kritická čísla zejména u žen, a to hlavně kvůli mateřské úmrtnosti, důležitými faktory jsou ale i sebevraždy, AIDS, tuberkulóza a dokonce požáry.

Studie vznikla na základě analýzy Světové zprávy o zdraví a dalších přehledů z roku 2004, kdy na světě zemřelo 2,6 milionů lidí ve věku 10 – 24 let. Informace o příčinách úmrtí pak pocházely od úřadů jednotlivých zemí. Zveřejnil prestižní časopis o zdravotnictví The Lancet, žebříčky přinesla agentura Reuters.

Hlavní příčiny úmrtí mladých ve věku 10-24 let

 1. Dopravní nehody 10 %
 2. Sebevraždy 6,3 %
 3. Násilí 6 %
 4. Onemocnění dýchacích cest 5,9 %
 5. Tuberkulóza 5,5 %
 6. AIDS 5,5 %
 7. Utonutí 4,1%

 

Hlavní příčiny úmrtí chlapců a mužů ve věku 10-24 let

 1. Dopravní nehody 13,9 % (ve vyspělých zemích 32 %)
 2. Násilí 13,9 %
 3. Sebevraždy 6,4 % (ve vyspělých zemích 15 %)
 4. Utonutí 5,3 %
 5. Tuberkulóza 5,2 %

 

Hlavní příčiny úmrtí dívek a žen ve věku 10-24 let

 1. Onemocnění dýchacích cest 6,7 %
 2. Sebevraždy 6,2 %
 3. AIDS 6,1 %
 4. Tuberkulóza 5,8 %
 5. Dopravní nehody 5%

Pozn.: Mateřská úmrtí byla rozdělena do různých kategorií, celkově tvoří 15 %

Související