Zákazy a omezení nijak nepřispívají k poklesu množství umělých přerušení těhotenství, takový je závěr studie Guttmacherova institutu, o níž informuje BBC. Z ní mimo jiné vyplývá, že počet interrupcí je zhruba stejný v zemích, kde jsou potraty zakázané, jako tam, kde je úřady považují za legální.

Na místo poklesu počtu potratů se v souvislosti jejich zákazem v některých zemích podle studie objevil nový trend, a sice příklon k nezákonným, mnohdy podomácku prováděným a nebezpečným zákrokům.

Globální rozdíly

Nejvíce neprofesionálních potratů na ženu ve věku od 15 do 44 let připadá na Latinskou Ameriku a Afriku (okolo třiceti procent). Nelegální interrupce se často vykonávají také v Asii a zanedbatelných není ani šest procent v Evropě.

Analýza přišla i s pozitivním zjištěním. Po zhodnocení situace ve dvou stovkách zemích odborníci zjistili, že zatímco v roce 2003 se celosvětově provedlo 41,6 milionu potratů, v roce 1995 to bylo o čtyři miliony více, a sice 45,5.

Za toto období uvolnilo podmínky pro interrupce19 zemí, naopak tři země případné podstoupení umělého přerušení těhotenství v uplynulých letech zakázaly. Například Polsko se v roce 1997 vrátilo k zákazu potratů s výjimkou případů, kdy je matka v ohrožení života.

Ještě přísnější jsou úřady v Salvadoru nebo Nicarague, kde jsou už několik let interrupce považovány za nelegální za každé situace.

Potratová turistika

Studie upozorňuje na to, že ročně zemře po celém světě na následky "načerno" provedeného potratu 70 tisíc žen. "Ročně tak zůstane až čtvrt milionu dětí bez matky," varuje výzkum.

Odborníci připomínají, že zákazy potratů nutně neznamenají, že se žena rozhodne dítě ponechat. Například ve "vyspělé" Evropě se rozmáhá cestování za interrupcí. "Irské ženy třeba často jezdí kvůli přerušení těhotenství na pevninskou Evropu," informuje doktor Sharon Camp z Guttmacherova institutu.

Kritičtější je situace v zemích třetího světa a obecně v chudších zeměpisných šířkách. Právě zde často vedou složitě domluvené tajné potraty ke smrti matky. Je tu navíc větší množství případů nechtěného těhotenství, protože ženy nemají dostatečné povědomí o antikoncepčních prostředcích.

Související