Irští představitelé katolické církve po několik desetiletí kryli pohlavní zneužívání dětí kněžími dublinské arcidiecéze a státní úředníci toto krytí podporovali. Uvádí se to ve zprávě, kterou dnes zveřejnila komise ustavená irskou vládou k prošetření toho, jak se církev a stát k obviněním ze zneužívání dětí kněžími stavěly.

Dublinský arcibiskup Diarmuid Martin, který k odhalení skandálu přispěl, se ve čtvrtek obětem omluvil a řekl, že nad tím, co se stalo, cítí bolest a hanbu. Maeve Lewisová, která zastupuje jednu skupinu obětí, vyzvala ministra spravedlnosti, aby vyšetřování rozšířil na všechny arcidiecéze v zemi.

Materiál byl zveřejněn půl roku poté, co jiná zpráva potvrdila zneužívání a týrání dětí v katolických internátních školách od 30. do začátku 90. let.

"Při posuzování případů pohlavního zneužívání dětí bylo starostí dublinské arcidiecéze zachovat věc v tajnosti, vyhnout se skandálu a ochránit pověst církve. Všechno ostatní, včetně blaha dětí a spravedlnosti pro oběti, bylo podřízeno těmto prioritám," uvádí se ve zprávě.

"Neptat se, nemluvit"

Vyšetřování zahrnulo léta 1975 až 2004. Po většinu tohoto období bylo podle zprávy politikou církve "neptat se, nemluvit". Situace se prý zlepšila po roku 1996.

Materiál o 720 stránkách rozebírá případy 46 kněží, na něž bylo podáno 320 stížností. Byli vybráni z více než 150 dublinských kněží zapletených do obtěžování nebo znásilňování chlapců a dívek počínaje rokem 1940.

Zpráva jmenuje 11 kněží, kteří už byli usvědčeni. Dalších 33 je označováno jen jedním jménem a jména dvou jsou začerněna, protože dublinský soud rozhodl, že zveřejnění jejich jmen by mohlo poškodit jejich šance na spravedlivý proces.

Autoři uvádějí, že z tohoto vzorku 46 kněží je víc než jasné, že zneužívání bylo velmi rozšířené. Jeden kněz prý připustil, že zneužil přes 100 dětí, a jiný řekl, že se zneužívání dopouštěl každé dva týdny po 25 let.

Většinou byli zneužíváni chlapci

Víc než dvě třetiny stížností se týkaly zneužívání chlapců. Za "k smíchu" se v ní označuje pokus jednoho arcibiskupa hájit kněze, který zneužil jednu dívku, poukazem na knězův údajný úžas nad ženskou anatomií.

Vyšetřovatelé během tří let prozkoumali 60.000 záznamů, které církev do té doby držela v tajnosti. Odevzdal je až arcibiskup Martin, kterého Vatikán vyslal v roce 2004 do irské metropole s pověřením se skandálem skoncovat. Mezi těmito záznamy bylo i přes 5500 těch, které se Martinův předchůdce kardinál Desmond Connell pokoušel skrývat pod zámkem v soukromém arcibiskupském trezoru.

Martin se dnes na tiskové konferenci obětem omluvil, ale přiznal, že "žádná omluva nebude nikdy stačit", a řekl, že "zlo způsobené dětem nelze nikdy napravit". Zpráva podle něho ukazuje "zničující omyly minulosti".

Řešení arcibiskupů? Přeložení kněze jinam

Komise zjistila, že tři dublinští arcibiskupové - John Charles McQuaid (1940-1972), Dermot Ryan (1972-1984) a Kevin McNamara (1985-1987) - policii neinformovali o případech zneužívání dětí kněžími a místo toho se snažili vyhnout se skandálu překládáním kněží z farnosti do farnosti. Teprve Connell v roce 1995 povolil policii nahlédnout do 17 záznamů.

Zpráva odmítla tvrzení církevní hierarchie, že nevěděla ani o zločinném charakteru zneužívání dětí ani o jeho rozsahu. Vyšetřovatelé našli dokumenty, podle nichž církev uzavřela v roce 1987 pojistku pro případ potřeby krýt náklady na obhajobu a čelit požadavkům na kompenzace.

Zpráva byla hotova už před několika měsíci, ale její zveřejnění bylo pozdrženo, dokud z ní soud nevyjmul některé detaily, které by mohly ztížit soudní stíhání. Soud to udělal minulý týden.

Pochybily státní agentury i policie

Ve zprávě se také poukazuje na to, že irská policie nad mnohými stížnostmi na sexuální zneužívání zavírala oči nebo tvrdila, že tyto případy nespadají do jejího pole působnosti.

Vláda pochybení státních agentur zmiňované ve zprávě uznala. "Ať byly historické a společenské kořeny tohoto zacházení jakékoli, vláda se jménem státu bez výhrad a jednoznačně omlouvá za nedostatky v přístupu k této záležitosti. Provinilci musejí stanout před soudem a irský lid musí vědět, že toto se už nikdy nestane," uvedlo v prohlášení irské ministerstvo spravedlnosti.

K římskokatolické církve se hlásí 93 procent obyvatel Irské republiky. Papež Benedikt XVI. pohlavní delikty kněží odsoudil.

Související