Zaměstnanci Rady Evropské unie naplnili své hrozby a ve čtvrtek vstoupili do stávky. Nelíbí se jim, že členské státy odmítly schválit zvýšení mezd o 3,7 procenta zaměstnancům unijních institucí, především Rady EU a Evropské komise. Právě Evropská komise přitom podle zdrojů týdeníku European Voice členské státy zažaluje, protože považuje odmítnutí zvýšení platů za protiprávní.

Stávka euroúředníků zatím nijak neomezila plánovanou unijní schůzku ministrů dopravy, kteří se dnes sešli právě v bruselském sídle Rady EU. Odboráři totiž zajistili personál, který je pro konání jednání nezbytně nutný, tlumočníci jsou navíc zaměstnanci Evropské komise, jejíž pracovníci dnes nestávkují. Odbory EK sice tvrdí, že rovněž vstoupí do stávky, ale zatím tak neučinily a není jasné, zda se tak vůbec stane.

Není ani vyloučeno, že zaměstnanci unijních institucí se nakonec přeci jenom částečného růstu platů dočkají. Ten by byl však nižší než původně navrhovaných 3,7 procenta. Hovoří se o zhruba dvouprocentním růstu, ale ani tento návrh prý není přijatelný pro některé členské státy a ani pro odboráře, kteří jej dále označují za ilegální.

Pro diplomaty stejně náročné pohovory jako pro úředníky

Pokud by se členské státy a odbory nedohodly, celý spor zdaleka nemusí skončit jen žalobou. Zaměstnanci Rady EU mají totiž podle internetového serveru EUobserveru ještě jednu "zbraň", kterou mohou značně zkomplikovat život diplomatům členských států EU. Unie podle Lisabonské smlouvy počítá se vznikem několikatisícového diplomatického sboru, pro nějž používá název "služba vnější akce".

Rada EU však hrozí, že prosadí, aby nově přijatí členové sboru museli projít stejnými přijímacími testy, kterými běžně procházejí i běžní zaměstnanci unijních institucí. Testy jsou však velmi náročné a uchazeče prověřují nejen ze znalosti Evropské unie, ale i z matematiky či cizích jazyků. Členské státy dosud počítaly s tím, že své zástupce v diplomatickém sboru normálně nominují. Odbory však hodlají zablokovat jakoukoliv snahu změnit pravidla výběrového řízení.

"Bez odborů nemohou změnit pravidla hry. A my jim náš souhlas nedáme. Tato stávka půjde až do samé krajnosti," řekl EUobserver jeden z odborových předáků Renzo Carpenito.

Základní plat euroúředníků bez nejrůznějších příplatků či náhrad se pohybuje přibližně od 2560 do 17.700 eur měsíčně podle zastávané pozice (66.000 až 456.000 korun) a jejich průměrná mzda vysoce překračuje průměrnou mzdu v Belgii, kde hlavní unijní instituce sídlí.

V institucích EU pracuje kolem čtyř desítek tisíc lidí. Za vyhlášením stávky stojí odbory z Rady EU, v níž pracuje několik tisíc z nich. Pro Radu EU pracují lidi nejrůznějších profesí i vzdělání, od právníků, ekonomů či expertů na zahraniční politiku až po technický personál zajišťující chod budovy.