Chudé Haiti

V žebříčku podle Indexu lidského rozvoje je Haiti až na 149. místě, hluboko pod průměrem Latinské Ameriky a Karibiku a spíše na úrovni zemí subsaharské Afriky.

- přes 18% obyvatel se nedožije 40 let

- 42% lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě

- téměř 38% dospělých je negramotných

- 22% dětí mladších pěti let trpí podváhou

Zdroj: Human Development Report 2009

Senegal a další africké státy by měly nabídnout obětem zemětřesení na Haiti šanci usadit se na africkém kontinentu. Možná by si zde mohli i vytvořit vlastní stát, řekl senegalský prezident Abdoulaye Wade.

"Afrika by měla nabídnout Haiťanům šanci vrátit se domů. Je to jejich právo. Není třeba se o tom dohadovat," uvedl prezident na svých webových stránkách a dodal, že Haiťané jsou syny a dcerami Afriky, protože jejich zemi založili otroci, z nichž někteří přišli i ze Senegalu.

Wade hodlá vytvoření vlastního státu Haiťanů na území Afriky navrhnout Africké unii (AU).

Zastánce chudých nebo naivní snílek?

Místní média v pondělí citovala senegalské úřady, které uvedly, že jsou připraveny nabídnout úrodné pozemky Haiťanům, z nichž mnozí po katastrofálním zemětřesení, které před týdnem zničilo haitské hlavní město a zabilo na 200.000 lidí, stále čekají na pomoc.

Senegal už také slíbil postiženému státu naléhavou pomoc ve výši jednoho milionu dolarů.

Wade zdůraznil, že Haiťané jsou potomky otroků a mají tedy právo na repatriaci na africký kontinent. Senegal je podle něho připraven nabídnout jim půdu a dokonce celý region. "Vše závisí na tom, kolik Haiťanů přijde. Pokud jen několik jednotlivců, nabídneme jim zřejmě bydlení nebo kousek půdy. Pokud jich přijde velké množství, jsme připraveni dát jim celé území."

Zdůraznil, že oblast, kterou by měli dostat, musí být úrodná, a nikoli suchá poušť.

Třiaosmdesátiletý Wade se ve světě prezentuje jako obhájce chudých. Mnozí ho považují za snílka, který předkládá bombastické návrhy, které mohou jen málo pomoci zmírnit chudobu nebo vymýtit korupci. Další ho oceňují jako státníka, který se odvažuje mít vizi pro Afriku.

Z chudoby do bídy

I když je Senegal jednou z nejstabilnějších a nejrozvinutějších zemí západní Afriky, podle Indexu lidského rozvoje 2009 vypracovaném OSN je na tom dlouhodobě hůře než Haiti.

Zatímco nejchudší stát Latinské Ameriky je v žebříčku na 149. místě, Senegal je dokonce až 166. Například naděje dožití je na Haiti 61 let, v Senegalu pouhých 55,4. Pod hranicí chudoby žije necelá třetina Haiťanů, v Senegalu jsou to čtyři lidé z deseti.

V některých oblastech ja ale africký stát oproti karibskému ostrovu napřed: V Senegalu je gramotných 58 procent obyvatel nad patnáct let a k pitné vodě nemá přístup "jen" asi čtvrtina lidí. Naproti tomu na Haiti umí číst a psát jen 38 procent dospělých a závadnou vodu pije přes 40 procent Haiťanů.

Senegal také trpí vysokou nezaměstnaností a naléhavým nedostatkem základní infrastruktury, včetně silnic a elektřiny.

Související