Papež Benedikt XVI. vidí za nynější explozí afér se sexuálním zneužíváním nezletilých v katolických školách a zařízeních "ďábelský kruh mizení víry a ztráty povědomí o tom, co je hříšné". Kněží si musejí uvědomovat své meze a potřebnost rozhřešení k tomu, aby setrvávali na "cestě svatosti".

"Na potěšení orientovaná kultura současnosti nijak nepomáhá k rozlišování mezi dobrem a zlem nebo při vyzrávání vnímání pro to, co je hříšné," řekl papež. Připomněl kněžím, že jejich poslání vyžaduje vysoké nároky.

"Jen kdo se denně sám stává živoucím příkladem Kristovy přítomnosti, může v lidech probouzet smysl pro vinu a přání po odpuštění. K tomu je ale nezbytný trvalý asketický postoj. Jde o schopnost zabránit přizpůsobivosti a kompromisům," uvedl Benedikt XVI..

"Je to mediální povyk"

Řezenský biskup Gerhard Müller před setkáním s papežem ve Vatikánu označil rozsah aféry v Německu za "povyk vyvolaný médii", protože jde už vesměs o staré záležitosti. "Hodně z toho je povyk vyvolaný sdělovacími prostředky, my máme v současnosti v Německu jiné problémy," řekl před páteční poradou s papežem.

"Nemůžeme vrátit čas, naším hlavním úkolem je nabídnout spravedlnost tehdejším obětem," dodal podle agentury Reuters. "Nemusíme žádat o pomoc svatého otce, protože my jako církev a jako němečtí biskupové jsme plně schopni se vyrovnat se vzniklou situací," zdůraznil biskup.

Müller je členem delegace německé biskupské konference v čele s arcibiskupem kardinálem Robertem Zollitschem, která má v pátek s papežem jednat o skandálech kolem zneužívání nezletilců v katolických výchovných ústavech v Německu.

Německem otřásá skandál kolem sexuálního zneužívání na nejrůznějších katolických školách a internátech od konce ledna, kdy vyplula na povrch provinění ze 70. a 80. let. Od té doby se takřka denně vyskytují nová podezření a skandál se mezitím rozšířil i na Nizozemsko a Rakousko.

Většina těchto případů ale pochází z doby před několika desítkami let a z trestněprávního hlediska jsou promlčené; z morálního hlediska jsou však pro církev velmi tíživé.
Související