Evropská komise pohrozila Česku soudem kvůli bezpečnostním prohlídkám letadel. Česká republika spolu s Řeckem totiž v této oblasti nedodržují evropskou legislativu. Hrozba se týká směrnice EU, která zavádí v celé unii jednotné bezpečnostní normy pro prohlídky letadel a případná opatření pro letadla, která jsou nebezpečná.

Legislativa upravuje i pro přípravu a kvalifikaci inspektorů, kteří na letištích stav letadel posuzují. Česko však podle Evropské komise převedlo jen část směrnice a některé části vynechalo. Řecko se zavedení legislativy vyhnulo úplně. Obě země nyní mají na nápravu dva měsíce; pokud tak neučiní, může je komise zažalovat u Evropského soudního dvora v Lucemburku.

"Neprovedení směrnice může znamenat riziko, že důležité bezpečnostní prohlídky nebudou plně v souladu s normami Evropské unie," uvedla komise s tím, že členské státy EU měly převést směrnici do národního právního řádu již do 20. října 2008. Učinilo to 25 zemí z celkových 27.

Související