Papež Benedikt XVI. v sobotu v pastoračním listu pokáral irské biskupy za jejich nevhodný postoj k sexuálnímu zneužívání dětí. Zároveň se omluvil obětem, ale o případné zodpovědnosti Vatikánu se nezmínil. Jde o první oficiální dokument církve týkající se pedofilie kněží. Papež sám již několikrát zneužívání ostře odsoudil.

Nejvyšší představitel katolické církve v pastoračním dopise rovněž oznámil, že Vatikán celou záležitost s irskou katolickou církví důkladně vyšetří. Nezmínil se však o konkrétních trestech pro biskupy, jež nejen oběti skandálu, ale rovněž irská vláda obvinily, že dlouhé roky celou záležitost tajili.

Oběti zneužívání podle agentury Reuters v první reakci vyjádřily nad papežským listem hluboké rozčarování. "Mou první reakcí bylo hluboké zklamání," prohlásila Maeve Lewisová, výkonná ředitelka organizace One in Four, zastupující oběti. "Cítíme, že dopis opomíjí to, co znepokojuje oběti," zdůraznila. Papež se podle ní zaměřil jen na níže postavené kněží, aniž přiznal zodpovědnost Vatikánu a vysoce postavených irských kleriků za to, že chránili delikventy.

"V dopise nic nenapovídá, že by se v katolické církvi objevila nová vize," dodala.

Pastorační list na druhé straně uvítal český arcibiskup Jan Graubner. Soudí, že jde o list plný hlubokého porozumění a přesného pojmenování toho, co se ve společenství katolické církve v Irsku událo. "Velice si vážím toho, že po zralé úvaze a prozkoumání všech okolností papež přistupuje k přímému oslovení věřících v Irsku s ujištěním, že je jim nablízku v modlitbě a bude osobně sledovat nápravné kroky. Je to důležitý signál pro církev v celém světě," reagoval v prohlášení pro ČTK.

"Vyjadřuji stud a lítost"

Papežův list neobsahuje žádné postihy, což vatikánský mluvčí Federico Lombardi vysvětlil tím, že jde o list pastoračního, nikoliv správního nebo disciplinárního charakteru. Jakákoliv budoucí opatření související s rezignací přijmou kompetentní vatikánské úřady.

"Upřímně se omlouvám" za rány, které utrpěly generace irských katolíků vinou "hříšného a zločinného" zneužívání ze strany kněží, bratrů i sester, napsal papež v dokumentu.

"Je pochopitelné, že je pro vás těžké odpustit nebo se smířit s církví. Jejím jménem otevřeně vyjadřuji stud a lítost, jež všichni pociťujeme," zdůraznil.

List má charakter univerzálního poselství, ačkoli jeho oficiálními adresáty jsou irští věřící. Má potvrdit důraznou linii vůči pedofilii, kterou papež od začátku svého pontifikátu v roce 2005 nastoupil, zejména při svých cestách do Spojených států a Austrálie (2008), kterými podobné skandály již otřásly.

"Musíme přiznat, že došlo k závažným omylům při posuzování a k chybám ve vedení. Tohle všechno vážně podkopává vaši důvěryhodnost a efektivnost," zdůraznil papež směrem k církevním činitelům.

Dokument byl netrpělivě očekáván zejména poté, co byly skandály se sexuálním zneužíváním dětí zasaženy další země, především Německo a Rakousko, ale i Švýcarsko a Nizozemsko.

Irsko navštíví inspektoři

Papež také oznámil "apoštolskou návštěvu" v "některých" diecézích, seminářích a církevních řádech v Irsku. Fakticky jde o vyšetřování, při nichž inspektoři budou hovořit s biskupy, šéfy seminářů či klášterů i místními církevními představiteli. Následně pak záležitost posoudí, navrhnou změny a rozhodnou o případných disciplinárních krocích.

Výsledky vyšetřování by ale mohly vést k případným dalším akcím.

Sama irská vláda nařídila tři vyšetřování, jejichž výsledky byly zveřejněny v letech 2005-2009. Dokumentují tisíce případů znásilňování dětí, obtěžování a dalšího zneužívání kněžími na farách a jeptiškami a mnichy v internátních školách a sirotčincích.

Irští biskupové policii nenahlásili jediný případ až do roku 1996, kdy s obviněním církve vystoupily oběti.

Související