Slovenský prezident Ivan Gašparovič v mimořádném vystoupení v rozhlase a televizi kritizoval Maďarsko za přijetí zákona. "Politická reprezentace v Maďarsku se vydává na historicky nebezpečnou cestu. Ignoruje dobré evropské mravy, popírá zásady mezinárodního práva, uzavírá se do kruhu politického sebeklamu, nerespektuje literu, ducha i mechanismy podepsaných dvoustranných i mnohostranných smluv," prohlásil Gašparovič.

Budapešti vytkl, že odmítla jednat s představiteli slovenské vlády a že normu přijala bez konzultací. Odsouhlasení zákona v maďarském parlamentu totiž předcházely nabídky Slovenska na dvoustranné jednání, Budapešť je však odmítla.

Maďarům se nelíbí slovenská reakce na jejich schválený zákon o dvojím občanství. Nová maďarská vláda "neponechá slovenské protimaďarské jednání bez odpovědi", vzkázal ve čtvrtek designovaný maďarský ministr zahraničí János Martonyi.

Slibovanou "odpověď" Martonyi neupřesnil. Řekl, že Maďarsko odpoví, ale že vhodná opatření vyžadují celostátní shodu. Vláda se zaměří na koordinaci státních zájmů pod heslem "nepoškozujte Maďary", uvedl ministr.

"Naší snahou bylo předejít problémům, které tento jednostranný akt s účinky přesahujícími hranice Maďarska může způsobit slovenským občanům, dvoustranným slovensko-maďarským vztahům i politické atmosféře zejména ve středoevropském regionu," řekl Gašparovič.

Zákon za pár hodin

Během několika hodin stihl ve středu maďarský i slovenský parlament rozhodnout o kontroverzních zákonech týkajících se dvojího občanství.

Maďarský parlament nejprve podpořil návrh vládního Fideszu a přijal novelu zákona, která bude umožňovat získání občanství zahraničním Maďarům bez trvalého pobytu v Maďarsku.

Slováci pak na tento krok dle dřívějších slibů zareagovali bezprostředním schválením normy, podle níž nebudou mít občané Slovenska, kteří získají občanství jiného státu, nárok na to slovenské.

Podle Martonyiho je politováníhodné, že maďarská úprava zákona o občanství vyvolala výbuch protimaďarských nálad. Martonyi dodal, že slovenská novela o automatickém odebírání slovenské státní příslušnosti majitelům dvojího občanství je protiústavní. Slovenská ústava totiž nepovoluje odebrání občanství bez souhlasu dotčené osoby.

"Signály dobré vůle"

Novela se nicméně podle slovenských médií nevztahuje na získání cizího občanství v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením.  

Orbán prosadil zákon o dvojím občanství. Slováci hned zareagovali - čtěte ZDE

"Dělali jsme vše, co jsme mohli a čekali jsme, jak se Maďaři rozhodnou, vysílali jsme Maďarsku signály dobré vůle... v dějinách EU asi  nenajdeme takový precedens, který by potvrzoval ignorování bilaterální přátelství," poznamenal ve středu slovenský premiér Robert Fico v projevu v parlamentu.

"Dvojí občanství je nežádoucím jevem vzhledem ke skutečnosti, že udělením dalšího vzniká státoprávní vztah ke dvěma státům současně. Z hlediska práv a povinností, které z takového státoprávního vztahu občana vůči státu vyplývají, může v praxi docházet k velmi závažným problémům," prohlásil také Fico.  

Nová maďarská vláda už naštvala Fica - čtěte ZDE
Související