Zöllitschovi je kladeno za vinu, že ještě jako personální referent arcidiecéze v roce 1987 zařídil, aby katolický kněz, o jehož sexuálních "přehmatech" církevní struktury věděly, byl znovu instalován v Birnau na Bodamském jezeře.

Vyšetřování povede státní zastupitelství v Kostnici, protože je příslušné pro Birnau, kde byla spáchána většina trestných činů dotyčného kněze. V rámci tohoto řízení má být vyšetřován i kardinál Zöllitsch, na nějž bylo trestní udání podáno v květnu. Arcidiecéze ve Freiburgu dnes obvinění proti Zöllitschovi odmítla.

Německem otřásal skandál kolem sexuálního zneužívání na nejrůznějších katolických školách a internátech od konce ledna, kdy vyplula na povrch provinění ze 70. a 80. let u nejméně dvou bývalých učitelů. Poté se téměř každodenně objevovala odhalení starších případů sexuálního zneužívání a trýznění na katolických výchovných zařízeních, jako byly klášterní internátní školy, ale i kostelní chóry a jiné církevní sdružení mládeže. Podobné skandály pak zasáhly i další německé církve, v rámci katolické se později objevily také v Rakousku, Švýcarsku, Španělsku či na Maltě i mimo Evropu - dokonce až na Novém Zélandě.

Počátkem března, v době vrcholící aféry, odjel Zöllitsch jako šéf biskupské konference do Vatikánu informovat papeže Benedikta XVI. o "aktuální situaci" v Německu a jednat s ním o řešení krize. Tehdy již skandály zasáhly 19 z celkem 27 německých diecézí.

Stín podezření z někdejšího krytí pedofilních kněží padl i na papeže Benedikta XVI., který dříve působil jako mnichovský arcibiskup a předseda vatikánské Kongregace pro nauku víry.
Související