Počet obětí na silnicích v roce 2009

Slovensko - 385

Česko - 901

Polsko - 4572

Německo - 4154

Rakousko - 633

S celkem pozitivními závěry byla zveřejněna nejnovější zpráva Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu ETSC hodnotící loňský rok na silnicích EU a Izraele. Vyplývá z ní, že vůbec nejvýrazněji se loni snížil počet mrtvých na slovenských silnicích, a sice z 606 na 385, což je oproti roku 2008 zlepšení o 36 procent.

To je vůbec nejvíc z 30 převážně evropských zemí sledovaných Evropskou radou pro bezpečnost silničního provozu (ETSC).

Česku patří podle studie díky šestnáctiprocentnímu poklesu ve statistikách obětí dopravníchb nehod11. příčka. I počet mrtvých na českých silnicích se ale snížil, a sice z 1076 v roce 2008 na 901 loni.

Na opačném pólu žebříčku se v meziročním srovnání loňska s předloňskem nachází Malta s Lucemburskem, kde mrtvých naopak citelně přibylo. V případě středomořského ostrova o 40 procent, u malého západoevropského státu o 34 procent.

Není proč jásat

I přes optimistické vyhlídky uplynulých měsíců, na tom ale z dlouhodobého pohledu Česko i Slovensko stále nejsou ve srovnání s unijním průměrem zas až tak dobře. Při srovnání poklesu obětí mezi roky 2001 až 2009 totiž Praze patří až 20. příčka (snížení o 32 procent v tomto období), zatímco Bratislavě 12. místo (pokles o 38 procent).

Hned čtveřici zemí (Lotyšsku, Španělsku, Portugalsku a Estonsku) se podařilo v těchto letech zredukovat množství obětí dopravních nehod o 50 či více procent.

Dopravních nehod loni neubylo - čtěte ZDE

ETSC nicméně upozorňuje, že i přes určitý pokrok a snižující se trendy v Evropě umírá stále mnoho lidí.

Statistiky ukazují, že jsou země, kde zemře ročně na silnicích několik tisíců lidí. Země s vůbec nejvyšším počtem obětí dopravních nehod je Polsko, kde v roce 2009 přišlo o život 4571 lidí.  

V samotné Evropské unii, tvořené 27 státy, to loni bylo 34.900 obětí nehod. Unie si přitom před časem dala závazek, že sníží jejich množství do letoška pod 27.000.

Studie kromě 27 členských zemí Evropské unie zahrnovala také ještě Norsko, Izrael a Švýcarsko.

Související