Vyhláška "O zacházení s potulnými zvířaty", kterou nedávno zveřejnila moskevská radnice, umožňuje podle ochránců zvířat usmrcovat potulné psy deset dní poté, co se dostali do útulku.

"Obrátili jsme se na prokuraturu, protože nová vyhláška odporuje federálním zákonům. Pes je z právního hlediska majetek a z ústavy vyplývá, že majetkové otázky může upravovat pouze federální zákon.

Ten přitom říká, že odpovědnost za nalezené potulné zvíře nese ten, kdo jej zadržel, přičemž je povinen šest měsíců čekat, zda se o ně nepřihlásí původní majitel," říká předseda Moskevské společnosti ochrany zvířat Kirill Gorjačev.

Důvod přijetí drastické vyhlášky, která může znamenat konec pro téměř 30 tisíc moskevských potulných psů, je podle mnohých expertů jednoznačný.

V minulých letech byl moskevskou radnicí štědře dotován program, který měl pomocí sterilizace potulných psů docílit snížení jejich populace. Jen za léta 2008-2009 bylo za zřizování útulků a sterilizaci potulných psů utraceno v přepočtu přes miliardu korun.

Podle bývalé vedoucí oddělení městské fauny moskevské radnice však byla většina těchto prostředků zpronevěřena.

"Po ulicích Moskvy stále běhá 29 tisíc potulných psů. A kontrola ukázala, že sterilizováno bylo jen malé procento z nich. Přitom jen v minulém roce získaly nejrůznější firmy v tendrech peníze na sterilizaci 30 tisíců psů," vysvětluje Taťána Pavlova.

Věc je podle ní jednoduchá: potulní psi byli sterilizování jen na papíře a nová vyhláška byla přijata proto, aby se zametly stopy po defraudacích.

Proti nové vyhlášce se vzápětí po jejím zveřejnění zvedla vlna odporu. Protestní otevřený dopis prezidentovi Dmitriji Medvěděvovi a premiérovi Vladimirovi Putinovi podepsaly desítky významných osobnost, včetně Natálie Solženicynové, vdovy po slavném spisovateli, či populární hvězdy Ally Pugačevové.

"Jako mnozí jiní se domnívám, že kruté zacházení se zvířaty se vždy odráží na mravním stavu společnosti. Vražda nemůže být způsobem boje. Vždyť existují humánnější prostředky, třeba sterilizace. Jak chtějí moskevští radní vysvětlit nesmyslné zabíjení třeba dětem tak, aby to nezačaly považovat za normu?" zamýšlí se v dopise Otec Alexandr, iniciátor a představený farnosti moskevského pravoslavného chrámu sv. Kosmy.

Pes? Podle pravoslavné církve nečisté zvíře

Právě Ruská pravoslavná církev se přitom po staletí držela rigidního výkladu Bible a tradičně považovala psy za nečistá zvířata – chrám, do kterého vběhl pes, musel být například znovu vysvěcen.

"To je ale předsudek jako každý jiný. V každém případě náš patriarcha Alexej II. měl doma dva psíky a nikomu to nevadilo," říká s úsměvem Otec Alexandr.

Zdali rozzlobená veřejnost dosáhne svého, zatím není jisté. Určitá naděje tu však je. Tento týden se do médií dostala pracovní verze nového zákona "O chování psů a koček v Moskvě". Ta umožňuje potulná zvířata utratit jen "ve výjimečných a přesně vymezených případech".

Pokud bude zákon přijat, potulní psi přežijí. A bylo by to zřejmě i v zájmu starosty Lužkova, pod kterým se v posledních týdnech povážlivě zahoupala židle.

Není totiž zrovna pravděpodobné, že by si to právě v tuto chvíli chtěl kvůli potulným psům rozházet se svými Moskvany.

Související