Velký třesk nebo dílo samotného Boha? Otázkou stvoření vesmíru se lidstvo zabývá tisíce let. A o svůj názor se s věřícími ve čtvrtek podělil také papež Benedikt XVI.

Podle něj vesmím představuje nevyčerpatelnou imaginaci Boha a i když vědecké studie tvrdí něco jiného, nejsou prý schopny vysvětlit "konečný smysl skutečnosti".

"Když pozorujeme vesmír, jsme vyzýváni k tomu, abychom v něm četli něco hlubokého: moudrost Stvořitele, nevyčerpatelnou tvořivost Boha," řekl papež v kázání k tisícům poutníků, kteří se při tříkrálové mši shromáždili ve vatikánské bazilice svatého Petra.

"Vesmír není dílo náhody, jak někteří chtějí, abychom věřili," pokračoval ve svém kázání Benedikt XVI.

Zdůraznil také, že vědecké teorie o původu a vývoji vesmíru i člověka nejsou v rozporu s vírou. Mnohé otázky totiž nechávají stále nezodpovězeny. "V kráse světa, v jeho tajemství, v jeho velikosti a v jeho racionalitě se jen můžeme nechat vést k Bohu, stvořiteli ráje a země," dodal.

Jak k tomu podotkla agentura Reuters, papež stejně jako jeho předchůdce Jan Pavel II. chce přesvědčit svět, že církev proti věděckým výzkumům nic nemá. Nálepku nepřítele vědy přitom získala již v 17. století, kdy odsoudila Galilea Galileiho.

V současnosti církev přijímá evoluční teorii jako součást vědckého oboru. Nevidí prý důvod, proč by Bůh nemohl použít při tvoření člověka přirozeného evolučního procesu. Co ale odmítá je podpora ateistické filozofie, která evolucí popírá existenci Boha i akt stvoření.

Související