Jan Pavel II.

Jan Pavel II. zemřel 2. dubna 2005 ve věku 84 let, po šestadvaceti letech pontifikátu.

Proces jeho blahořečení začal velmi záhy, již 28. června 2005, a to z iniciativy Benedikta XVI. Již při pohřbu Jana Pavla II. na Svatopetrském náměstí 8. dubna 2005 shromáždění lidé provolávali "Santo subito" (Svatý hned).

Oblíbený představitel katolické církve Jan Pavel II. bude blahořečen. Pouhé dva dny po Vatikánské Kongregaci uznal jeho vykonání "potřebného" zázraku i současný papež Benedikt XVI.

Rozhodnutí o beatifikaci vyvolalo velkou radost především v Polsku, rodné zemi Jana Pavla II. Blahořečení je navíc předstupněm ke svatořečení, o něž řada katolíků usilovala už krátce po jeho smrti. K tomu, aby mohl být opravdu prohlášen za svatého, ale schází ještě prokázat druhý zázrak, který vykonal.

Populární papež bude blahořečen 1. května, tedy po šesti letech od úmrtí. Tuto nebývalou rychlost vysvětlil Vatikán tím, že "Jan Pavel II. se již za svého života, ve své smrti i po ní těšil pověsti jako svatý".

Obvykle bývá několikaletý proces blahoslavení zahájen až zhruba pět let po smrti. Pravidlo sám poprvé porušil papež Jan Pavel II., když urychlil proces blahořečení Matky Terezy, která zemřela v roce 1997 a blahořečena byla v roce 2003.

Ve středu vatikánská Kongregace pro otázky svatořečení uznala zázrak, který minulý týden prohlásila za prokázaný lékařská komise. Uznání zázraku je pro blahořečení zesnulého populárního papeže nezbytné. Jako zázrak bylo potvrzeno uzdravení francouzské řádové sestry Marie Simon-Pierre, která trpěla Parkinsonovou chorobou. Stejně jako sám Jan Pavel II.

Jak v pátek oznámil vatikánský mluvčí Federico Lombardi, slavnostního ceremoniálu blahořečení v bazilice svatého Petra bude předsedat sám Benedikt XVI. Tělo zesnulého papeže bude bez exhumace přímo přeneseno až do baziliky, kde prostá mramorová deska ponese nápis Blahoslavený Jan Pavel II. Řím proto již nyní očekává, že tato událost do města přiláká statisíce poutníků.

Krakovský arcibiskup Stanislaw Dziwisz, který býval osobním tajemníkem a přítelem Jana Pavla II., jménem své diecéze a celého Polska vyjádřil velkou radost ze zprávy o blahořečení Jana Pavla II., občanským jménem Karola Wojtyly.

"Osobně jsem velmi dojat. Znal jsem ho téměř od mládí," prohlásil Dziwisz, který ve své knize Život s Karolem vylíčil vzpomínky ze svého života s papežem, jehož byl 40 let nejbližším spolupracovníkem, nejprve na krakovském arcibiskupství a pak až do jeho smrti ve Vatikánu.

Související