Znak bývalého SSSR se srpem, kladivem a pěticípou rudou hvězdou ochrannou známku od Evropské unie nezíská. Rozhodl o tom v úterý Tribunál, tedy unijní soud, který za se zabývá případy předloženými jednotlivci, podniky či organizacemi a případy z oblasti hospodářské soutěže.

Brání tomu podle něj skutečnost, že nejméně v jednom státě unie je znak v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy.

Soud sídlící v Lucemburku se sovětským znakem zabýval v souvislosti s případem firmy napojené na jednoho ruského návrháře. Ta pro tento znak chtěla získat v unii ochrannou známku.

Proti tomu se nicméně postavil Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Opíral se přitom o předpisy některých zemí včetně Česka.

Při odmítnutí žádosti uvedl, že symboly ze znaku budou v části unie, která spadala v minulosti pod Sovětský svaz, vnímány jako odporující veřejnému pořádku nebo dobrým mravům. Právě to se ale snažila firma napadnout a požadovala zrušení tohoto opatření.

Znak byl v rozporu s veřejným pořádkem

"Tribunál nejprve shledává, že zápis ochranné známky musí být zamítnut, je-li v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy v části unie, přičemž tuto část může případně tvořit jediný členský stát," uvedl soud v prohlášení.

Tak by to bylo podle soudu v Maďarsku, kde jsou zmiňované symboly ze znaku považovány za symboly tyranie a jejich užívání je v rozporu s veřejným pořádkem. Tribunál se tak už ani nemusel zabývat analýzou situace v dalších zemí, které OHIM při své argumentaci také použil, tedy Česka a Lotyšska, a žalobu dané firmy zamítl.

Tribunál je druhý nejvýše postavený soud v Evropské unii. Existuje tak možnost odvolání k soudu vyšší instance, kterým je v tomto případě Soudní dvůr EU v Lucemburku.

Související