Téměř 3500 žen a dívek v Německu čelí každý rok hrozbě nuceného sňatku, převážně v muslimských rodinách. Řada z dívek je přitom ještě podle německých zákonů nezletilých. Vyplývá to z průzkumů oficiálních německých orgánů, o nichž informovala televizní stanice Al-Arabíja.

Podle prvního celostátního výzkumu na toto téma bylo v roce 2008 zaznamenáno 3443 případů, kdy byly osoby žijící v Německu násilím přinuceny uzavřít sňatek nebo podobným pohrůžkám čelily. Převážně šlo o osoby ve věku od 18 do 21 let, třetině z nich bylo méně než 17 let. Rok 2008 je posledním obdobím, za které jsou k dispozici podobné údaje.

Vesměs šlo o ženy a děti z rodin přísně religiózních imigrantů, nejčastěji z Turecka, Srbska, Kosova, Černé Hory, Iráku a Afghánistánu.

Ve více než polovině případů byly dotyčné osoby bity nebo fyzicky napadány, aby se sňatkem souhlasily. V každém čtvrtém případě jim bylo vyhrožováno zbraněmi nebo sděleno, že budou zabity, pokud neuposlechnou. Až 44 procent osob nucených do sňatku má přitom německé občanství.

"Kdo nutí své děti uzavřít proti jejich vůli sňatek s někým, koho nemilují, nebo s naprostým cizincem, páchá na nich brutální násilí," prohlásila spolková ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Kristina Schröderová při prezentaci studie zadané jejím rezortem.

Výzkum uskutečnily soukromé nadace a organizace chránící práva žen na základě údajů z center pro pomoc obětem násilí, ze škol a ze sdružení přistěhovalců.

Německo přijalo loni zákony, které nucené sňatky kvalifikují jako zločin trestaný až pětiletým vězením, a které vyčleňují prostředky pro to, aby osoby takto zavlečené do ciziny mohly být navráceny zpět. Do té doby byly podobné praktiky považovány pouze za obzvlášť ostrou formu nátlaku.

Související