Má-li současná mládež zachovat ve světě mír, je třeba jí vštěpovat morální hodnoty. Ve svém pátečním novoročním poselství to řekl papež Benedikt XVI. Mladí lidé jsou podle něj nyní vychovávaní v atmosféře, jež je může svést k nesnášenlivosti a násilí.

Místo toho by v nich ale měl být pěstován hluboký smysl pro spravedlnost a pro respekt vůči ostatním. Papež vyzval náboženské vůdce a představitele školství, aby bojovali s "kulturou relativismu".

"Kultura relativismu vyvolává zásadní otázku: Je ještě nutné někoho vychovávat a vychovávat k čemu? Vzhledem k temnému horizontu dnešního světa je třeba mladé lidi učit pravdě a základním hodnotám i ctnostem, abychom mohli k budoucnosti vzhlížet s nadějí," řekl papež v bazilice svatého Petra.

Unavený papež

V přítomnosti velvyslanců ve Vatikánu z desítek zemí v ní sloužil mši věnovanou tradičně v tento den světovému míru. Ačkoli vypadal unavený, hovořil pevným hlasem a usmíval se. S rodinami, které i s dětmi při mši přicházely a přinášely mu dárky, krátce hovořil.

Podobně jako v minulých dnech ale využil pro pohyb bazilikou plošinu, na níž ho hlavní chodbou posouvá několik ceremoniářů. Podle Vatikánu se tak má zabránit zbytečnému vysilování papeže, konkrétní zdravotní příčina prý za plošinou není.

Mládež je dle papeže třeba vést k tomu, aby se učila "umění mírového soužití, vzájemného respektu, dialogu a porozumění". "Mladí lidé jsou od přírody takovému chování otevření, ale sociální realita, v níž vyrůstají, je může svést k pravému opaku," řekl 84letý Benedikt XVI.

Související