V zemích s největší produktivitou práce lidé pracují nejméně. I takový závěr by se dal vyvodit z nových statistik, které v úterý přinesla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Češi se v ní řadí mezi evropské národy, které pracují nejvíce - 1795 hodin na osobu ročně nám zaručuje šesté místo, ale zároveň máme pátou nejhorší produktivitu práce (celkové HDP státu vydělené počtem pracujících) v Evropě.

Může za zoufalý stav ekonomiky Řecka lenost jeho obyvatel? Podle statistik OECD těžko. Řekové v nich totiž získali status evropského národa, který tráví v práci nejvíce času.

"Řeckých" 2017 hodin na osobu za rok ve světovém měřítku předehnali pouze Chilané a Jihokorejci. V produktivitě práce však lidé z kolébky evropské civilizace patří mezi deset nejhorších.

Nejméně hodin za rok podle OECD odpracují lidé v úspěšných ekonomikách. Na prvním místě se umístili Holanďané, následovaní Němci a Nory. Z údajů vyplývá, že průměrný Řek pracuje o plných 40 procent déle než průměrný Němec.

Srovnávat nesrovnatelné

Stejně jako všechny statistiky, je však zapotřebí i tuto brát s rezervou.

"Pracovní trh v Řecku tvoří mnoho lidí samostatně výdělečně činných," řekl pro BBC statistik Pascal Marianna z OECD, "to znamená zemědělců a na druhé straně majitelů obchodů, kteří pracují déle."

Žebříček evropských zemí podle údajů OECD (bez Ruska)
Pořadí Nejvíce odpracovaných hodin (ročně)
Nejproduktivnější Nejméně odpracovaných hodin (ročně)
Nejméně produktivní
1. Řecko (2017) Lucembursko Nizozemsko (1 377) Polsko
2. Maďarsko (1 956) Norsko Německo (1 408) Maďarsko
3. Polsko (1 939) Irsko Norsko (1 413) Turecko
4. Estonsko (1 880) Belgie Francie (1 439) Estonsko
5. Turecko (1 877) Nizozemsko Dánsko (1 537) Česká republika
6. Česká republika (1 795) Francie Irsko (1 540) Portugalsko
7. Itálie (1 778) Německo Belgie (1 551) Slovensko
8. Slovensko (1 749) Dánsko Rakousko (1 599) Řecko
9. Portugalsko (1 714) Švédsko Lucembursko (1 616) Slovinsko
10. Island (1 697) Rakousko Švédsko (1 624) Island

Německo a další úspěšné státy mají navíc špičkové technologie a velice rozvinutý průmysl, který je obecně mnohem efektivnější než zemědělství.

Marianna upozorňuje také na různý počet zaměstnanců na částečný úvazek v jednotlivých zemích. V Německu je podle něj jejich podíl relativně vysoký (asi jedna čtvrtina všech zaměstnanců), v Řecku naopak nízký. A jelikož roční údaje OECD zahrnují všechny pracující, snižují ti, kteří pracují na částečný úvazek, celkový průměr.

Další skutečnost, která nabádá k opatrnosti, je, že tabulka vychází z informací, které dodaly úřady jednotlivých států. Každý z nich přitom sbírá údaje svými metodami.

Přese všechny výhrady však tabulka OECD alespoň v jednom ohledu působivá je: Všech deset evropských zemí, jejichž obyvatelé odpracují v průměru nejméně hodin, patří zároveň mezi deset zemí s největší produktivitou práce.

Související