Indie zvýšila věkovou hranici, od které je v zemi povolen pohlavní styk, z 16 na 18 let. Novelizace zákona, který schválil parlament a už i podepsala prezidentka země Pratibha Pátilová, vyvolala v zemi bouřlivé diskuze a kritiku.

Soudy se začaly obávat, že nastane zbytečná kriminalizace mladistvých. Vláda, která zpřísnění zákona navrhla, se ale brání tím, že se snaží nezletilé chránit před zneužíváním dospělými a před dětskou prostitucí.

"Nový zákon se pravděpodobně stane nástrojem jak teenagery spíše pronásledovat, než jak je chránit," komentoval v pátek novou normu list The Times of India, který vyzval parlament, aby ji přepracoval.

"Lpění na špatném zákonu nezvyšuje autoritu státu, ale naopak ji snižuje," dodal deník.

List cituje vyjádření soudce Virendera Bháta, podle kterého je nový zákon nedemokratický a zpátečnický. Zároveň vyjádřil obavy, že například "otevře stavidla pro stíhání za trestné činy chlapců, a to ze znásilnění na základě stížnosti rodičů dívky bez ohledu na to, zda dívka s pohlavním stykem souhlasila".

Doložil to skutečným příkladem z loňského roku, kdy otec 15leté dívky nahlásil její zmizení. Objevena byla o několik měsíců v jiné vesnici, kde se provdala za mladíka, do kterého se zamilovala. Její manžel byl obviněn z jejího únosu a znásilnění, ale soud nakonec ho osvobodil.

 

Novela zákona podstatně rozšiřuje pojem znásilnění, jehož obětí odteď mohou být i muži, respektive chlapci. Netýká se už jen ženského pohlavního orgánu, ale většiny tělesných otvorů, a zahrnuje jakýkoli použitý předmět. Například i orální sex u mladších 18 let považují úřady automaticky za znásilnění.

Zákon ale nezohledňuje jako v evropských zemích například to, když je do dobrovolného sexuálního styku s nezletilým zapleten vrstevník s věkovým rozdílem do tří let.

Sexuální zneužívání u dospělých má být trestáno až dvěma roky vězení, v případě, že je zneužíváno dítě, může jít násilník do vězení na tři roky až pět let.

Indická společnost je v otázce lidské intimity ještě hodně konzervativní. V ostrém protikladu k lidem středního a staršího věku vystupuje ale nynější indická mládež "odkojená" internetem, jejíž informovanost v této oblasti vysoce překračuje úroveň, které dosahovali jejich předchůdci.

Související