Muhammad Mursí v sobotu u egyptského nejvyššího ústavního soudu složil slavnostní přísahu. Stal se tak pátým prezidentem země na Nilu. Islamista Mursí nastoupil do úřadu více než rok po svržení Husního Mubaraka. Kandidát Muslimského bratrstva zvítězil v nedávných volbách, označovaných za první svobodné hlasování v zemi.

O rozsahu prezidentových pravomocí ale panují pochybnosti. Armáda, která od loňského svržení Mubaraka stojí v čele země, nedávno vydala dekret, jenž moc hlavy státu omezuje.

Mursí slavnostně slíbil, že zachová systém republiky, bude respektovat ústavu a zákony a chránit zájmy lidu. "Dnes egyptský lid staví základy nového života, úplné svobody, skutečné demokracie," prohlásil Mursí v krátkém projevu.

V pozdějším projevu předneseném na káhirské univerzitě před několika tisícovkami lidí řekl, že bude učitelem i služebníkem lidu, bude chránit zájmy Egypťanů i národní bezpečnost. Prioritou jeho vlády bude bezpečnost a stabilita země. Mursí řekl, že každý občan, muž i žena, si budou před soudem rovni.

V projevu také prezident slíbil podporu mocné armádě. "Ozbrojené síly jsou štítem a mečem národa," řekl. "Slibuji před Bohem, že budu tuto instituci chránit, budu chránit vojáky a velitele, budu posilovat prestiž armády a podporovat všemi pravomocemi, které mám k dispozici, aby se mohla stát silnější," prohlásil Mursí. Zároveň však naznačil, že by armáda měla předat veškerou moc zvolené administrativě.

Projevu na univerzitě se zúčastnil mimo jiné předseda Nejvyšší rady ozbrojených sil Muhammad Husajn Tantáví a další generálové. Jejich příchod do přeplněné auly provázely výkřiky přítomných "armáda a lid drží spolu". Tantáví a náčelník generálního štábu Mursího projevu naslouchali bez pohnutí a občas podle agentury AP zdvořilostně zatleskali.

Na pozdější vojenské ceremonii východně od Káhiry už Tantáví novému prezidentovi salutoval a udělil mu nejvyšší egyptské vojenské vyznamenání.

Mursí podporuje Palestince

Armáda bude podle Mursího střežit hranice země a Egypt se nebude vměšovat do záležitostí jiných zemí. Mursí ale také prohlásil, že Egypt podporuje "legitimní práva" Palestinců a že chce pracovat na usmíření mezi soupeřícími hnutími Fatah a Hamas. Egypt bude stát "po boku palestinského lidu, aby dosáhl svých legitimních práv a budeme pracovat na uskutečnění palestinského usmíření", řekl nový prezident.

Mursí ujistil, že bude ctít mezinárodní smlouvy, čím měl podle agentury AP zjevně na mysli i egyptsko-izraelskou mírovou dohodu z roku 1979.

Prezident také vyzval k ukončení násilí v Sýrii a vyjádřil podporu "syrskému lidu". "Chceme, aby (v Sýrii) přestalo prolévání krve," zdůraznil.

Podle zahraničních tiskových agentur však stále panují obavy, že Mursí bude o moc soupeřit s vojenskými generály. Armáda dříve slíbila, že moc do 1. července odevzdá do rukou civilní vlády, ale tento akt byl zatím odložen.

Související