Podle studie, kterou zveřejnil list New York Times, existuje spojení mezi zákony regulujícími množství kalorických jídel ve školách a hmotností dětí. Politika zdravé výživy má vykazovat výsledky

Běžnou součástí amerických škol jsou automaty a bufety, které nabízejí sladké nápoje a oblíbená kalorická jídla. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je jedna pětina amerických dětí obézních. Od osmdesátých let v USA proto probíhá debata, zdali tučná jídla mají být součástí škol.

Méně obézních dětí

Automaty, bufety a snack bary jsou často tvrdou konkurencí běžným školním jídelnám. Lékaři dlouhodobě upozorňují politiky, že počet dětí s nadváhou roste. Některé státy začaly bufety, které nejsou součástí školní jídelny, legislativně omezovat. Zákonodárci určili, jak velké množství cukru, tuku a kalorií mohou jednotlivé potraviny obsahovat.

Nová studie nyní tvrdí, že dopad zákonů je pozitivní. Mezi roky 2004 až 2007 sledovali lékaři změny váhy u 6300 dětí od páté do osmé třídy ve čtyřiceti amerických státech. Údaje následně porovnávaly podle zemí se zákony a bez nich. A výsledek? Legislativní omezení snižuje riziko obezity dětí.

"Toto je první skutečný důkaz, že zákony mají pravděpodobně pozitivní dopad," uvedla ředitelka nutričního centra ve Philadephii Virginie Stallings.

V zemích, kde platí striktní zákony na kalorická jídla ve školních prostorách, měli žáci podle studie menší nárůst tělesné hmotnosti (BMI). Jde o první studii postavenou na objektivních ukazatelích. Doposud výzkumy vycházely ze subjektivních pocitů žáků a rozhovorů s řediteli škol.

Úspěch je jen poloviční

Avšak ne všechny zákony byly úspěšné. Některé státy přistoupily pouze k doporučení, že některé potraviny s vysokým obsahem cukru mohou být škodlivé. Největší efektivnosti dosáhly země, jejichž zákony se podobaly nutričním zásadám.

„Zákony mohou mít vliv na obezitu, jestliže jsou konkrétní,“ uvedl Daniel Taber z  Institutu pro výzkum zdraví na univerzitě v Chicagu, který byl zároveň jedním z autorů studie. „Z výzkumu vyplývá, že politika zdravé výživy na školách je účinná,“ dodal Taber.

V roce 2010 vyzvalo hnutí The Healthy, Hunger-Free Kids Act z roku 2010 ministerstvo zemědělství, aby vypracovalo nové standarty pro zdravější jídla do škol. Aktualizovaná norma z pera ministerstva ale dodnes není hotová.

"Obezitu nesníží jen zákony"

Kritici ale tvrdí, že školní docházka zabírá jen jednu část dne a ke snížení nadváhy je nutné změnit stravovací návyky dětí i doma. "Je povzbuzující vidět, že zákony mohou studentům pomoci udržovat zdravější životosprávu,“ řekla Tracy C. Orleans z výzkumného centra Robert Wood Johnson Foundation, které studii finančně zaštítilo.

V roce 2003 nemělo 27 ze 40 sledovaných amerických států zákony regulující kalorické potraviny vůbec, sedm dalších schválilo pouze doporučení a jen šest zemí přistoupilo ke striktním omezením. Mnoho lékařů chválí snahu vyřešit „složitou otázku současné dětské obezity“, jiní tvrdí, že nadváhu způsobuje několik faktorů a zákony nemohou všechny z nich vyřešit.

Špatný životní styl mají i české děti

V červnu zveřejnila Světová zdravotnická organizace studii, podle níž tři čtvrtiny českých dětí nesplňují doporučenou pohybovou aktivitu a nadváhou trpí přibližně pětina chlapců a desetina dívek. Zpráva za rok 2010 uvedla, že ve skupině 13letých dětí je obézních chlapců třikrát více než dívek.

Z Mezinárodní zprávy o zdraví a životním stylu dětí a školáků rovněž vyplývá, že české děti stojí na předních příčkách v užívání alkoholu, tabáku a marihuany.

Související