Povodeň vysoká jeden metr překvapila turisty a obyvatele Benátek, kteří byli nuceni se brodit například náměstím svatého Marka.

Šlo o následek prvního podzimního přílivu, který přiměl úřady vyhlásit první stupeň povodňové aktivity, jenž je v Benátkách značen žlutou barvou. Znamená to, že pod vodou se ocitlo osm až devět procent povrchu města v pověstné laguně.

Podzim je pro město povodňovou sezonou, což je podle agentury ANSA zapříčiněno jednak přírodními jevy, jednak lidskou činností. Například oslabení podloží a klesnutí města způsobilo čerpání podzemních vod po desítky let, než se to nakonec zakázalo. Podle klimatologů se riziko "velké vody" zvýšilo v posledních letech i častějšími dešti v severní Itálii, které rozvodňují řeky v oblasti.

A zároveň se také zvedá mořské dno, ať již kvůli nánosům nebo těžbě plynu. Podle nedávné studie je za tím i pohyb tektonické desky, na níž je Jaderské moře, směrem k italské pevnině.

Související