Poté, co papež Benedikt XVI. oznámil, že 28. února opustí úřad kvůli vysokému věku, čeká na katolické představitele nelehký úkol, vybrat novou nejvyšší hlavu církve.

Kardinálové zvolí s téměř naprostou jistotou novým papežem jednoho ze svých řad. Teoreticky sice mohou zvolit jakéhokoli pokřtěného muže, ale činí tak málokdy; posledním takovým papežem se stal Urban VI. v roce 1378.

Aktuální normy pro volbu papeže vydal Jan Pavel II. v apoštolské konstituci z roku 1996. Do té doby se kromě tajného hlasování volilo také aklamací (jednomyslný souhlas všech, který byl nahlas vyjádřen) a delegací (mezi kardinály byl jmenován lichý počet zástupců, kteří volili).

Za jakých okolností může papež rezignovat na svůj úřad?

Podle kardinála Miroslava Vlka musí být jeho rozhodnutí svobodné, musí být oficiálně vyhlášeno a tato svobodná vůle papeže musí být přijata.

Co stane, když papež odejde?

Nastane sedisvakance, tedy období, kdy není papežský úřad obsazen, ať už kvůli rezignaci, nebo úmrtí.

Kdo vede církev v době sedisvakance?

V čele katolické církve dočasně stane kardinál komoří, neboli camerlengo. V současnosti je jím italský kardinál a státní sekretář Vatikánu Tarcisio Bertone. Na řízení církve se však budou dočasně podílet i ostatní kardinálové, kteří se kvůli tomu sejdou na společném shromáždění.

Kdo volí nového papeže?

Papeže volí na konkláve kardinálové ze všech zemí, jejich počet je však omezen na 120 osob, navíc musí být mladší 80 let.

Kdy konkláve proběhne?

Podle pravidel se musí konat 15 až 20 dnů po odchodu či smrti papeže.

Jak volba probíhá?

Kardinálové se sejdou v Sixtinské kapli ve Vatikánu, kde složí slib mlčenlivosti. Poté jsou v kapli uzamčeni na tak dlouho, dokud nezvolí v tajném hlasování svého nového představeného.

Volba je rozdělena do třech sérií. Od roku 2007 se hlasuje o dvou nejúspěšnějších kandidátech třetí série a je třeba získat dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných kardinálů.

Jak dlouho hlasování obvykle trvá?

Nejdéle byl volen v roce 1271 papež Řehoř X. - trvalo to 33 měsíců. Nejkratší byla volba papeže Julia II. V roce 1503 trvala jen několik hodin. Od začátku 20. století netrvala volba nového papeže nikdy déle než čtyři dny.

Jak se vyhlašuje výsledek volby?

Hlasovací lístky se dříve po konci hlasování pálily v kamnech, nyní se archivují. Výsledek volby ale stále signalizuje kouř z komína. Bílý znamená zvolení papeže, černý neúspěšné hlasování. Zvolení nového papeže také oznámí zvony baziliky svatého Petra.

Kdy se nový papež ujme úřadu?

Zvolenému je položena otázka, jestli papežství přijímá, a pokud dotyčný souhlasí, následuje dotaz na jméno, jaké si zvolí. Poté nově zvolený papež odchází do sakristie, kde obdrží bílý papežský oděv a vrací se mezi kardinály, kteří mu skládají přísahu.

Kdy se poprvé objeví papež na veřejnosti?

Na balkon u baziliky svatého Petra vystoupí jeden z kardinálů, který pronese "Habemus Papam dominum cardinalem ... qui sibi nomen imposuit..." (Máme papeže, pana kardinála..., který si zvolil jméno...). Potom již nový papež z téhož balkonu udělí první požehnání Urbi et Orbi.

Související