Soudce Jiří Pešek byl v prosinci loňského roku obviněn protikorupční policií z trestných činů zasahování do nezávislosti soudu a zneužití pravomoci úřední osoby. Následně ho v polovině ledna ministr spravedlnosti Pavel Blažek zbavil funkce soudce, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání.

 

Pešek podal proti rozhodnutí rozklad, který však tento týden ministr zamítl a proti jeho rozhodnutí již nelze podat opravný prostředek. „Vzhledem k jednání, které je soudci kladeno za vinu, je na místě, aby do doby pravomocného skončení trestního stíhání svou funkci nevykonával, jelikož je ohrožena důvěra v jeho nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování,“ uvádí se v tiskové zprávě ministerstva spravedlnosti.

Tento týden rozhodoval ministr spravedlnoti o zproštění funkce ještě v jiném případu. V pondělí dočasně zprostil funkce státního zástupce Františka Fialu, který čelí obvinění z korupce společně se soudcem Ondřejem Havlínem a několika dalšími lidmi. Havlín byl funkce zproštěn minulý týden.

Související