Rozhodovací kompetence zůstane ČTÚ i v roce 2014. Se změnou v rozhodování peněžitých účastnických sporů ale počítá novela zákona o elektronických komunikacích, která pravomoc přenáší na soudy. Předpis nyní v Poslanecké sněmovně čeká na třetí čtení.

„Ministerstvo považuje za nejvhodnější ponechání současné úpravy rozhodování těchto sporů Českému telekomunikačnímu úřadu, a to i s ohledem na evropskou legislativu, která žádá mimosoudní, nenákladné a rychlé řešení těchto sporů. Toto řešení je z hlediska Ministerstva spravedlnosti vhodné zachovat i po roce 2014,“ řekl první náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák.

Rozhodnutí vlády uvítal také místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, který řekl: „Jsem velmi rád, že vláda znovu zhodnotila situaci a dospěla k závěru, že přechod takzvaných telekomunikačních sporů na justici by vedl k výraznému zpomalení všech ostatních soudních agend.“

Související