Britské úřady v rámci zveřejňování části tajných dokumentů ze státních archivů ve čtvrtek zveřejnily emotivní projev královny Alžběty II., jehož text byl v 80. letech minulého století sestaven pro potřeby cvičení civilní obrany. Řeč, kterou královna nikdy nepronesla a nejspíš ani nečetla, byla součástí branného nácviku pro případ napadení Sovětským svazem a jeho spojenci.

"Všichni víme, že nebezpečí, jemuž dnes čelíme, je mnohem větší, než jaká nás kdy ohrožovala v našich dlouhých dějinách," praví se v projevu. "Nechť nás ale čekají jakékoli hrůzy, charakter, který nám pomohl dvakrát v tomto smutném století uchránit naší svobodu, bude znovu zdrojem naší síly."

Projev byl součástí 320stránkového manuálu k brannému cvičení pod krycím názvem Wintex-Cimex 83, který sestavila ministerstva vnitra a obrany společně s britskými tajnými službami.

Imaginární řeč byla podle scénáře cvičení pronesena 4. března 1983. Podle agentury AP její obsah dokládá vážnost, s níž britské úřady hodnotily hrozbu jaderné konfrontace. Americký prezident Ronald Reagan v témže roce označil SSSR za "říši zla" a nechal v Evropě – včetně Británie – rozmístit rakety středního doletu.

Královnin text připomíná sílu Británie v obou světových válkách. "Nyní se toto válečné šílenství znovu šíří po světě a naše statečná země se musí opět připravovat na to, aby přežila veškerá protivenství," uvádí se v poselství.

Bojuje i můj syn

V projevu je zmíněn i druhý nejstarší syn Alžběty, princ Andrew, vévoda z Yorku, který se jako pilot helikoptéry zúčastnil války o Falklandy v roce 1982. Královna měla oznámit, že princ už je nasazen v rozbíhajícím se konfliktu a "je to právě toto těšné pouto rodinného života, které musí být naší největší obranou v boji proti neznámému."

Alžběta II. v něm vzpomíná na dobu, kdy spolu se sestrou u rádia naslouchala projevu svého otce, krále Jiřího VI., při zahájení druhé světové války. "Ani na okamžik jsem si nedovedla představit, že tato pochmurná a děsivá povinnost jednou padne i na mě," uvádí se v textu.

Scénář cvičení vychází z bojové situace, při níž Sovětský svaz a jeho spojenci z Varšavské smlouvy podniknou drtivý útok na Británii s použitím chemických zbraní. Státy NATO odpovídají "omezeným" jaderným úderem, který přinutí Východ žádat o mír.

Související