Slováci odkázaní na sociální dávky si tuto finanční pomoc od státu budou muset odpracovat. Opatření přijaté parlamentem narazilo na kritiku ze strany části politiků i nevládních organizací. Odpůrci nových pravidel upozorňují, že podobné nařízení ohledně veřejné služby v České republice zrušil Ústavní soud.

Dávky v hmotné nouzi dostávají například lidé, kteří jsou dlouhodobě bez práce a kteří už nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na pětimilionovém Slovensku, kde nezaměstnanost dosahuje téměř 14 procent, pobírá sociální dávky kolem 185 000 lidí; spolu s jejich rodinnými příslušníky je na tyto peníze odkázáno 360 000 obyvatel.

Zatímco v současnosti má nárok na základní dávku ve výši 60,50 eura (1560 Kč) každý sociálně slabý, nově si ji bude muset zpravidla odpracovat. V opačném případě o dávku přijde.

Účast na veřejných pracích bude od příštího roku povinna pro občany, jimž obce práci v rozsahu 32 hodin měsíčně nabídnou. Samospráva už v současnosti využívá dlouhodobě nezaměstnané například při úklidu veřejných prostranství; tito pracovníci na oplátku dostávají vyšší sociální dávky.

Právě podmiňování vyplácení sociálních dávek zapojením lidí do veřejných prací se nezamlouvá některým politikům a nevládním organizacím. "Podle ústavy má každý, kdo je v hmotné nouzi, právo na pomoc k zajištění základních životních podmínek. Zákon toto základní právo popírá, protože občan v případě odmítnutí účasti na obecně prospěšných pracích nebude mít nárok ani na jedno euro v podobě sociální dávky," řekl slovenský exministr práce Jozef Mihál.

Centrum pro výzkum etnicity a kultury podle listu Pravda zase upozornilo, že nová pravidla vyplácení sociálních dávek, která ve sněmovně prosadili zejména poslanci zastupující vládní sociální demokraty, jsou v rozporu s mezinárodní úmluvou o zákazu nucené práce a že postihnou zejména obyvatele romských osad.

Zmiňované změny jsou součástí reformy, kterou prosazuje vládní zmocněnec pro romské komunity Peter Pollák. "Žádnému sociálně odkázanému člověku neuškodí týdně osm hodin práce veřejně prospěšného charakteru," řekl Pollák, který je současně poslancem parlamentu zastupujícím opoziční seskupení Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.

Ministerstvo práce, které předlohu zákona o hmotné nouzi připravilo, uvedlo, že nová pravidla nejsou v rozporu s ústavou. Ministr práce Ján Richter před časem tvrdil, že hlavním cílem je podnítit sociálně odkázané, aby byli aktivní a aby měli motivaci zachovat si pracovní návyky.

Slovenské nevládní organizace ale upozornily na rozhodnutí českého Ústavního soudu, podle kterého je veřejná služba pro nezaměstnané v rozporu se zákazem nucené práce i některými základními právy. Ústavní soudci tak rozhodli loni, kdy posuzovali vládní reformy. Podle zákona mohl úřad práce v ČR poslat do veřejné služby na 20 hodin týdně nezaměstnaného, který byl v evidenci nepřetržitě alespoň dva měsíce.

Související