Německým archivářům se podařil unikátní objev. Po více než tři čtvrtě století nalezli originál zákona, který zřizoval nacistickou tajnou policii, později známou jako gestapo.

Dokument byl dlouho považován za ztracený, jeho objevení navíc odhalilo pikantní detail: vyhlásil ho tehdejší kancléř Adolf Hitler, aniž by k tomu byl oprávněn.

Diktátorem podepsaný text se našel ve fondech Tajného státního archivu pruského kulturního vlastnictví a nález zveřejnil magazín jeho nadace.

Zákon o pouhých čtyřech paragrafech z 24. dubna 1933 – ani ne tři měsíce po uchopení moci nacisty – zřizoval Tajnou státní policii – úřad Pruska.

Organizace zprvu nesla zkratku gestapa (Geheime Staatspolizei-Amt Preussens). Nechvalně proslulé označení gestapo (Geheime Staatspolizei) získala až rok poté, kdy pod ni přešly i další speciální policejní jednotky z ostatních německých zemí.

Na spodním okraji druhého listu dokumentu stojí poznámka: "Výše zmíněný zákon, schválený pruským státním ministerstvem, je tímto vyhlášen. V Berlíně, 26. dubna 1933. Říšský kancléř."

Podle historiků však Hitler neměl právo takový zákon vyhlásit – měl to udělat Hermann Göring jako tehdejší pruský ministerský předseda. To si nacisté už tenkrát uvědomili, a tak byl Hitlerův podpis po vyhlášení jednoduše přeškrtnut a signoval ho dodatečně Göring.

"Správně by musel být vyhotoven nový zákon," vysvětlil podle deníku Die Welt archivář Paul Marcus. "To, že byl Hitlerův podpis potom prostě škrtnut a na stejném dokumentu nahrazen Göringovým podpisem, vypovídá o bezskrupulózním nakládání nacistů s právem a zákony," dodal.

Zákon samotný byl podle Die Welt záměrně velmi volně formulován, aby umožňoval všechny formy policejní zvůle. Novému úřadu umožňoval vstupovat do jakéhokoli policejního řízení a fakticky ho nadřazoval všem policejním jednotkám v Prusku, nejvýznamnější a největší zemi meziválečného Německa.

Spolu s originálem tohoto dokumentu němečtí archiváři nalezli i další původní text zákona týkající se gestapa z konce listopadu 1933, který pruskou tajnou policii jako "samostatnou linii správy" podřizoval přímo ministerskému předsedovi Pruska.

Göring nicméně později o vliv nad touto represivní složkou přišel, když v roce 1934 přešla pod šéfa jednotek SS Heinricha Himmlera. V té době už ale v nacistické represivním aparátu nehrály zákony žádnou roli, a to ani formální, připomněl Die Welt.

Související