Evropský soud pro lidská práva ve čtvrtek odsoudil Rusko v souvislosti se zmizením 36 Čečenců unesených v letech 2000 až 2006.

Moskva má podle verdiktu zaplatit rodinám dnes již zřejmě mrtvých osob kromě náhrady nákladů řízení také odškodné za morální újmu v celkové výši téměř dva miliony eur (kolem 55 milionů korun). Jde o další rozsudek v obdobných řízeních vedených proti Rusku.

Kauza se týká unesení 36 mužů z jejich domovů v různých částech Čečenské autonomní republiky, která je součástí Ruské federace.

Jak se uvádí v rozhodnutí, byli odvedeni "v nočních hodinách během zákazu vycházení skupinami neidentifikovaných ozbrojených mužů oblečených do maskovacích uniforem a hovořících rusky bez cizího přízvuku".

Následné vyšetřování bylo opakovaně přerušováno a posléze zastaveno bez viditelných výsledků.

Soud dospěl k závěru, že stěžovatelé ve dvacítce případů týkajících se pohřešovaných předložili jasné důkazy potvrzující, že jejich blízcí byli uneseni ruskými vojáky a "jsou mrtví".

Na základě zjištěných skutečností sedmičlenný senát konstatoval, že ruský stát v těchto případech porušil právo na život, garantované Evropskou úmluvou o lidských právech. Kromě toho je rovněž odpovědný za porušení zákazu nelidského a ponižujícího zacházení, práva na účinnou nápravu a práva na svobodu a bezpečnost.

Rusko musí za morální újmu zaplatit postiženým rodinám odškodné, které se v jednotlivých případech pohybuje od 23 000 do 300 000 eur a celkově dosahuje částky 1 928 000 eur. Náhradu nákladů a výdajů spojených s řízením soud vyčíslil jednotlivě v rozmezí od 2500 do 7000 eur.

Senát v odůvodnění verdiktu rovněž připomněl, že štrasburský soud již ve 120 předchozích rozhodnutích konstatoval porušení stejných práv v podobných případech, které se týkaly zmizení lidí v oblasti ruského severního Kavkazu od roku 1999.

I v tomto případě potvrdil závěr učiněný v dřívějších řízeních, že tato situace vyplývá ze systematicky nedostatečného vyšetřování uvedených zločinů.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jsou závazná pro členské státy Rady Evropy, tedy včetně Ruska.

Související