V České republice převládá pocit, že soudní řízení probíhají moc dlouho. "V porovnání s ostatními zeměmi přitom máme druhé nejrychlejší civilní, a tedy i obchodní řízení v Evropě. To je úplně omračující informace," říká předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

Oproti mnohem bohatším zemím a tradičnějším demokraciím podle něj prohráváme v trestním řízení ve Štrasburku velmi málo sporů, které by souvisely s průtahy v řízení.

"To platí, když samozřejmě pomineme určitou specifickou oblast sporů souvisejících s restitucemi, rehabilitacemi, stíháním zločinů komunismu, které jinde nenastaly," tvrdí.

 

Jak na vás působí zákon o trestní odpovědnosti právnických osob?

Promiňte ten možná levný vtípek, ale je to v podstatě Yeti. Všichni o něm slyšeli, řada z nás se ho bojí, ale vlastně nikdo si ho v praxi pořádně neužil. Přesnou statistiku nemám, ale pokud k Městskému soudu v Praze přišla jedna taková věc, tak je to hodně. Přitom například u hospodářských závažných deliktů je tento soud logicky největší instancí v republice. Pořád se pohybujeme v rozpacích, ve kterých ta norma vznikala.

Po nás přece nikdo nechtěl, abychom přijali trestní odpovědnost právnických osob, ale abychom měli kvalitní možnost sankcionovat firmy, které se dopouštějí protiprávního jednání. V České republice bylo vždy standardem, že tento způsob trestání se prováděl přes správní řízení, ve kterém se nedokazuje zavinění, což má svou logiku.

Bylo by tedy efektivnější celý zákon zrušit?

To už nemá význam. Naše snaha pořád měnit a cizelovat právní předpisy vede k tomu, že nikdy pořádně nefungují, protože si takzvaně nesednou. Když už ho máme, abych citoval klasika, tak s ním pracujme dále a uvidíme po nějakých pěti sedmi letech.

Nemám pocit, že by tady něco chybělo. Sice se dnes mluví o doplnění některých trestných činů, což je v podstatě otázka rozšíření platnosti nebo účinnosti toho předpisu, ale jinak bych se přimlouval spíše za konzervativnější zkoumání toho, jak zákon funguje.

obalka Ekonom 142014Celý rozhovor s Liborem Vávrou najdete v aktuálním čísle týdeníku Ekonom. Přečíst si ho můžete i na iPadu a iPhonu, tabletu Samsung a dalších zařízeních se systémem Android.
 

Související