Katoličtí biskupové v sobotu schválili revidovaný dokument o přístupu církve k otázkám rodiny, z jeho původního návrhu ale vyškrtli kontroverzní pasáže o vstřícnosti k homosexuálům a rozvedeným.

Biskupové označili konečný text za "vyvážený" odraz církevního učení a pastoračních potřeb, který vyzvedává tradiční katolickou rodinu jako vzor hodný následování. Skupině liberálních kardinálů se tak po dvoutýdenním zasedání nepodařilo prosadit "progresivní" přístup, který má zřetelnou podporu papeže Františka.

Původní návrh, který v pondělí předložila skupina liberálních biskupů v čele s německým kardinálem Walterem Kasperem, zahrnoval bezprecedentní vstřícnost vůči svazkům homosexuálů a ke katolíkům, kteří se rozvedli a poté vstoupili do civilního manželství, jež církev neuznává.

Konzervativnější biskupové ale takové návrhy podrobili kritice a plénum se dnes rozhodlo odložit diskuse o těchto otázkách na řádnou synodu, která by o nich měla definitivně rozhodnout v říjnu příštího roku.

Ohledně homosexuálů původní návrh prohlašoval, že církev přijímá jejich orientaci, nabízí jim "domov" a uznává, že jejich svazky, jakkoli morálně problematické, mohou těmto párům poskytovat "drahocennou" podporu. Proti tomu se většina biskupů postavila. Nakonec však neprošel ani zmírněný návrh, podle něhož "lidé s homosexuálními tendencemi musí být přijímáni s respektem a citlivostí".

Nová verze odstavce nezískala požadované dvě třetiny zhruba 200 biskupů, mohlo to být kvůli protestnímu manévru progresivních biskupů. Neprošly ani dva další sporné odstavce, které se vyslovovaly pro to, aby rozvedení a znovu sezdaní katolíci měli možnost svatého přijímání.

"Zaslechli jsme rozdílné názory," řekl po skončení synody indický kardinál Oswald Gracis na otázku o přístupu k homosexuálům a znovu sezdaným katolíkům. Kardinál Kasper řekl, že ohledně synody měl "realistická" očekávání a že jeho původní návrhy byly podstatně zmírněny. Ministr kultury Vatikánu Gianfranco Ravasi označil dokument za "vyvážený", "pozitivní" a "otevřený" a řekl, že "přijímá každého", avšak o sporných otázkách se bude dál diskutovat.

Většina dodatků k původnímu návrhu žádala, aby církev své učení o rodině plně prosazovala a aby věřící katolické rodiny vyzdvihovala jako model rodinného soužití v kontrastu s "nesvátostnými" svazky. Podobný tón zazněl i v dnešním poselství biskupů ke křesťanským rodinám.

Jihoafrický kardinál Wilfrid Fox Napier, který přispěl k sestavení konečné verze textu, vatikánskému rozhlasu řekl, že závěrečný dokument má "společnou vizi", která v původním návrhu chyběla. Původní verze podle něj "prezentovala homosexuální svazky jako něco velmi pozitivního" a navrhovala, aby se znovu civilně sezdaní katolíci účastnili eucharistie, jako by takový názor zastávala celá synoda. Podle něj ale takový pohled prosazovali jen "jeden nebo dva lidé", což "ostatní velmi rozhněvalo".

Papež František zahájil už v září kroky ke zjednodušení církevního postupu pro prohlašování neplatnosti manželství. Reforma těchto procedur by měla vést k tomu, že katolíci budou moci snadněji ukončovat problematická manželství a uzavírat nové svazky.

František chce ale také prosadit, aby byla církev otevřenější vůči rozvedeným manželům a umožnila jim chodit k přijímání. Liberální kurz hlavy katolické církve kritizovala v nedávno vydané knize pětice kardinálů, kteří zvláště ostře polemizovali s návrhy kardinála Kaspera a jeho skupiny.

Související