Papež František v neděli na závěr biskupské synody o rodině blahořečil na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu bývalého papeže Pavla VI. Obřadu se mší se zúčastnily tisíce věřících a přítomen byl i Františkův předchůdce v čele katolické církve Benedikt XVI.

Na slunci zalitém a lidmi zaplněném náměstí papež pronesl latinskou formuli věnovanou blahořečení a oznámil, že svátkem Pavla VI. od nynějška bude 26. září, tedy den jeho narození. Pavel VI. se tak stal dalším bývalým nejvyšším představitelem katolické církve na cestě ke svatořečení.

Prohlášení za blahoslaveného neboli beatifikace je druhým stupněm kanonizačního procesu, tedy prohlášení za svatého v římskokatolické církvi. Ta se tak zaručuje za to, že daná osoba je v nebi. V této fázi už jí může být zasvěcen kostel či oltář.

Papež Pavel VI., občanským jménem Giovanni Battista Montini, zastával funkci hlavy katolické církve v letech 1963 až 1978. Pokračoval v odkazu svého předchůdce Jana XXIII. a dovedl do konce jím započatý druhý vatikánský koncil. Později také uvedl v život na koncilu přijaté církevní reformy. Kontroverze vyvolalo především papežovo rozhodnutí zakázat věřícím antikoncepci.

Jako relikvie, tedy hmotné pozůstatky života blahoslaveného, sloužily při dnešní mši dvě košile potřísněné krví, které měl Pavel VI. na sobě při pokusu o atentát na Filipínách v roce 1970. Psychicky narušený člověk se ho tehdy pokusil probodnout nožem.

Jako zázrak spojený s osobou Pavla VI., který je předpokladem blahořečení, loni vatikánská kongregace uznala uzdravení nenarozeného dítěte.

Biskupská synoda, která se dnes beatifikací Pavla VI. završila, v sobotu schválila revidovaný dokument o přístupu církve k otázkám rodiny. V původním návrhu se skupina liberálních kardinálů snažila prosadit "progresivní" přístup, který má zřetelnou podporu papeže Františka a který mimo jiné zahrnuje vstřícnější postoj k homosexuálům a k rozvedeným osobám, jež uzavřely nový manželský svazek.

František po sobotním hlasování podle Radia Vatikán ocenil otevřenost a odvahu při projevování názorů účastníků synodu. Rozdílnost těchto postojů, jež mohou plynout z různých "pokušení", přitom podle něj není nic špatného.

""...pokušeními se nemáme nechat děsit či rozrušovat, ba ani odrazovat, protože žádný učedník není větší než jeho mistr. Jestliže byl tedy pokoušen Ježíš, který byl nazván dokonce Belzebubem, nemohou jeho učedníci očekávat lepší zacházení," prohlásil papež.

Podle pozorovatelů na synodě nakonec nad liberály vedenými německým kardinálem Walterem Kasperem a podporovanými samotným papežem převážilo konzervativní křídlo katolické církve.

I přes zdánlivou porážku Františkova křídla se prý však synoda dá v jistém smyslu považovat za papežovo vítězství. Podařilo se mu prý totiž nastolit novou debatní kulturu uvnitř církve, která je přístupnější menšinovým názorům a otevřenější běžným věřícím.

Debata o kontroverzních tématech nastolených synodou, tedy především o homosexualitě a vztahu k rozvedeným, se nyní přenese do jednotlivých diecézí a znovu se o nich bude mluvit na setkání vysokých církevních činitelů v říjnu příštího roku.

Související