Návštěvníci Berlína, který v neděli oslavil čtvrt století od pádu Zdi, ten rozdíl na první pohled nepostřehnou. Pochutnat si na currywurstu, nakupovat ve stylových obchodech nebo navštívit nějaký z proslulých večírků v někdejších továrnách či squattech totiž mohou ve všech částech dříve rozděleného města.

Stačí se ale podívat na letecký snímek nočního Berlína a poznají, kudy nechvalně proslulá Zeď vedla. Zatímco správa západní části Berlína osvětlovala své ulice ekologičtějšími bílými lampami, východní Berlín září žlutě.

Rozdílné osvětlení berlínských ulic přitom není to jediné, co ze čtyřicet let trvajícího rozdělení zůstalo. Někdejší hranici vypozorujeme i z rozdílné ekonomické situace jednotlivých regionů či ze životního stylu Němců. I 25 let po pádu Berlínské zdi přetrvávají viditelné rozdíly v příjmu západoněmeckých a východoněmeckých domácností i v úrovni zaměstnanosti.

Zdroj: die Zeit

Zdroj: die Zeit

Odchod mladých lidí na západ za prací se dodnes projevuje na věkovém složení obyvatel Německa. Podle údajů die Zeit tak populace v bývalé NDR dodnes zůstává v průměru starší než v někdejší SRN. 

Stárnutí populace ve východních regionech způsobil i obrovský propad porodnosti v nejistotou zmítaném Východním Německu krátce po pádu Berlínské zdi. Zatímco v roce 1990 tak připadalo na jednu ženu 1,5 dítěte, o čtyři roky později to bylo o polovinu méně. Zajímavostí je, že na západní Němce měla podobný efekt nejistota spojená s poslední ekonomickou krizí, kvůli které dnes počet dětí narozených v bývalé SRN stagnuje, zatímco na východě stoupá.

Nejedná se však pouze o demografické rozdíly. Mapky Washington Post i die Zeit například poukazují na to, že východní Němci svá batolata častěji posílají do jeslí. Viditelný rozdíl statistici zaznamenali i v počtu očkovaných lidí – zatímco na Východě za minulého tuto proceduru podstoupily zhruba dvě třetiny obyvatel dnes starších 60 let, na západě pouhá polovina.

Zdroj: Washington Post

Zdroj: Washington Post

Dozvíme se také, že jako pozůstatek řízeného hospodářství má průměrná východoněmecká firma stále násobně více hektarů než západoněmecká. Obyvatelé východního Německa také méně často vlastní zbraně a najdeme mezi nimi mnohem více mužů jménem Ronny.

Mezi východními Němci dosahuje lepších (byť stále zanedbatelných) výsledků neonacistická strana NPD. Pozitivem východu naopak je, že obyvatelé bývalé NDR produkují v porovnání se svými západními spoluobčany méně odpadu.

Ossies a Wessies kromě toho preferují rozdílné dovolenkové destinace. Zatímco ti první stále nejčastěji jezdí k Baltu a líbí se jim také v Rakousku, druzí raději míří do zahraničních jižních destinacích, jako jsou především Španělsko a Itálie.

Konečně, ekonomická zaostalost východu způsobená rozdělením ovlivnila také slavnou německou Bundesligu. Z 36 týmů první fotbalové ligy pocházejí z bývalé NDR pouze 3.

Související