Newyorské telefonní budky nebudou v blízké budoucnosti sloužit už jako úkryt před deštěm nebo jako zázemí pro milenecký pár hledající pár minut soukromí v přelidněné metropoli. Ostatně, jejich součástí nebude ani telefonní automat, tedy alespoň ne v podobě, jakou známe dnes. A pokud si budete chtít zatelefonovat, nezaplatíte ani cent, pokud půjde o hovor v rámci Spojených států amerických.

Začátkem příštího roku se totiž podle New York Times tyto relikty analogové minulosti změní v něco mnohem praktičtějšího - v tisíce WiFi hotspotů pokrývajících území New Yorku a nabízejících bezplatný přístup k internetu, bezplatné vnitrostátní telefonní hovory nebo dobíjení mobilních telefonů. Kromě toho tyto kiosky umožní přístup i k řadě on-line služeb města New York.

Projekt je vedením radnice mimo jiné označován i jako součást kampaně současného starosty namířené proti nerovnosti, zejména nerovnosti v možnosti přístupu k informacím. Nízkopříjmové skupiny obyvatel mají totiž ztížený přístup k mobilnímu internetu a realizace této metropolitní sítě by měla pomoci tento problém alespoň částečně vyřešit.

Administrativa starosty Billa de Blasia, která už dříve vypsala výběrové řízení na dodavatele a provozovatele potřebné infrakstruktury, přisoudila projekt konsorciu CityBridge. Součástí tohoto konsorcia jsou i telekomunikační společnosti Qualcomm a Titan. Síť, označovaná jako LinkNYC, bude financována příjmy z reklamy zobrazovné na digitálních reklamních plochách WiFi kiosků.

Podle zveřejněných informací by se mělo jednat o největší a nejrychlejší městskou informační síť na světě. Odbor informačních technologií a telekomunikací newyorské radnice potvrdil, že nová síť by měla být přibližně stokrát rychlejší než stávající veřejné hotspoty a asi dvacetkrát rychlejší než je průměrná rychlost připojení v domácnostech. Jako příklad byla uvedena skutečnost, že například dvouhodinový film by měl být prostřednictvím této sítě stažen za 30 sekund.

Dosah jednotlivých hotspotů bude zhruba 45 metrů kolem jednotlivých kiosků s tím, že ke každému se v jednom okamžiku bude moci připojit až 250 uživatelů. V lokalitách, kde bude zaznamenán velký provoz, bude infrastruktura sítě posilována přidáním dalších přípojných bodů.

Pilotní fáze projektu proběhla již v roce 2012, ještě za bývalého starosty Michaela Bloomberga. V současné době uvažuje vedení radnice o instalaci asi 10 tisíc kiosků, které by měly nahradit 8 400 stávajících telefonních automatů. Instalované WiFi kiosky budou necelé tři metry vysoké a přibližně třicet centimetrů široké. Náklady na vybudování sítě LinkNYC jsou odhadovány na více než 200 milionů amerických dolarů.

Tento projekt ovšem i přes své nesporné přínosy vyvolává rozpaky u části volených zástupců města. Někteří z nich vyjádřili své výhrady proti tomu, aby vybudováním a provozováním celé infrastruktury byl pověřen jen jeden subjekt, v tomto případě konsorcium CityBridge. Dohodu mezi městem a zmíněným konsorciem označují jako monopolistickou a domnívají se, že by bylo vhodné, aby městská rada své usnesení zrušila a přizvala k projektu více firem.

Vedení radnice se k výtkám vyjádřilo v tom smyslu, že vítěz výběrového řízení vzešel z veřejné soutěže a dané konsorcium je tvořeno uskupením jednotlivých firem. Oponenti se však s tímto vysvětlením nespokojili a hrozí žalobou vůči městu.

Městští úředníci už také řešili problematiku ochrany soukromí uživatelů metropolitní sítě nebo funkčnost kiosků při mimořádných situacích, jako jsou rozsáhlé výpadky elektrického proudu. WiFi kiosky budou podle úředníků funkční pro volání na tísňové linky po dobu až 24 hodin, co dojde k výpadku elektrického proudu. 

New York nebude sdílet nebo prodávat žádné citlivé osobní údaje získané provozem v síti. Zúčastněné firmy však budou moci využít například anonymní údaje získané od uživatelů k přesnějšímu cílení reklamy. 

Z technologického i sociálního hlediska, jde o výjimečný projekt. Ať rozsáhlostí sítě či využitou technologií, nebo tím, že služba bude uživatelům poskytována zdarma. Za bezplatné volání přímo z WiFi kiosku nicméně uživatel zaplatí částečnou ztrátou soukromí, protože kiosek nebude vybaven sluchátkem s mikrofonem, ale pouze obdobou jakéhosi handsfree.

Související